ComfortSuper

Som vedlikeholds- og reparasjonsavtale inkluderer serviceavtalen ComfortSuper både alt service- og inspeksjonsarbeid i forbindelse med regelmessig vedlikehold og alle slitasjereparasjoner og reparasjoner på hele kjøretøyet. Slik dekker denne avtalen i stor grad alle utsatte og kostbare komponenter i kjøretøyet. Selvsagt avlaster MAN deg også administrativt med denne fullservice-avtalen ved at MAN ServiceCare tar over avtaleadministrasjonen. For maksimal sikkerhet, også ved uhell, kan du sikre ComfortSuper-avtalen med MANs mobilitetsgaranti.