Comfort

I tillegg tar vi med MAN ServiceCare proaktivt over administrasjonen av avtalene for deg og avlaster deg dermed organisatorisk og administrativt. Serviceavtalen Comfort inkluderer alt service- og inspeksjonsarbeid som er listet opp i vedlikeholdsplanen for ditt kjøretøy. I tillegg kan du sikre Comfort-avtalen med en mobilitetsgaranti.