MAN Norge

SLIK LYKKES OMSTIGNINGEN TIL ALTERNATIVE DRIVVERK

Slik lykkes overgangen til alternative drivverk med Transport Solutions

MED ETT BLIKK

 • Nettverksanalyse og mobilitetskonsepter
  Vi analyserer driften din og utvikler et skreddersydd mobilitetskonsept, med tanke på alle relevante faktorer.
 • Ladeinfrastruktur og energiforsyning
  Vi planlegger utformingen av ladeinfrastrukturen sammen med deg og utvikler en optimal strategi for energiforsyning for din bedrift.
 • Rådgivning for å komme i gang med eMobility
  Som din kompetansepartner følger vi din inntreden til eMobilitet. Vi støtter deg også med opplæring av dine ansatte via MAN Academy.
/
Reichweitenermittlung

Registrering av rekkevidde

 • Analyse av kjøretøyets bruk
 • Simulering av operasjonsprosessene dine og, om nødvendig, tilpasning av kjøretøyets sirkulasjon
 • Registrere nødvendige rekkevidder og transportkapasiteter

/
Netzwerkanalyse

Nettverksanalyse

 • Bestemmelse av bedrifts- og bransjespesifikke faktorer som påvirker bruken av elektriske kjøretøy (f.eks. Trafikk, kjøresyklus, nyttelast, topografi, sekundærforbrukere)
 • Sett sammen den optimale flåtemiksen for ditt selskap
 • Analyse av CO2-besparelser

/
Ladekonzepte

Ladekonsept

 • Utvikling av en skreddersydd ladestrategi
 • Simulering og optimalisering av ladetidsplaner
 • Konsepter for ladeinfrastruktur og tilpasninger i depot

/
Energieversorgung

Energiforsyning

 • Analyse av energiforbruket som kan forventes i din bedrift
 • Opprettelse og testing av konsepter for sikker egen energiforsyning
 • Energimanagement med hensyn til optimaliseringspotensialer ved kjøp av strøm og driftskrav

/
Energiespeicher

Energiakkumulator

 • Rådgivning om batteriteknologier og håndtering av disse
 • Demonstrere andre bærekraftige bruksapplikasjoner for kjøretøybatterier
 • Informasjon om Life-Cycle-Management for batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om tilpasning av verkstedutstyr og prosesser
 • Konsepter for sikkerhetstrening og opplæring for sikker håndtering av høyvoltsystemer
 • Støtte i å definere teknisk og kjøreopplæring for dine medarbeidere

/
Reichweitenermittlung

Registrering av rekkevidde

 • Analyse av kjøretøyets bruk
 • Simulering av operasjonsprosessene dine og, om nødvendig, tilpasning av kjøretøyets sirkulasjon
 • Registrere nødvendige rekkevidder og transportkapasiteter

/
Netzwerkanalyse

Nettverksanalyse

 • Bestemmelse av bedrifts- og bransjespesifikke faktorer som påvirker bruken av elektriske kjøretøy (f.eks. Trafikk, kjøresyklus, nyttelast, topografi, sekundærforbrukere)
 • Sett sammen den optimale flåtemiksen for ditt selskap
 • Analyse av CO2-besparelser

/
Ladekonzepte

Ladekonsept

 • Utvikling av en skreddersydd ladestrategi
 • Simulering og optimalisering av ladetidsplaner
 • Konsepter for ladeinfrastruktur og tilpasninger i depot

/
Energieversorgung

Energiforsyning

 • Analyse av energiforbruket som kan forventes i din bedrift
 • Opprettelse og testing av konsepter for sikker egen energiforsyning
 • Energimanagement med hensyn til optimaliseringspotensialer ved kjøp av strøm og driftskrav

/
Energiespeicher

Energiakkumulator

 • Rådgivning om batteriteknologier og håndtering av disse
 • Demonstrere andre bærekraftige bruksapplikasjoner for kjøretøybatterier
 • Informasjon om Life-Cycle-Management for batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om tilpasning av verkstedutstyr og prosesser
 • Konsepter for sikkerhetstrening og opplæring for sikker håndtering av høyvoltsystemer
 • Støtte i å definere teknisk og kjøreopplæring for dine medarbeidere

Din vellykkede bytte til alternative drivverk

Vi administrerer din fremtidssikre mobilitet

Vårt MAN ekspertteam støtter deg hele veien og avklarer alle relevante spørsmål med deg ned til minste detalj.

Rekkeviddeplanlegging for dine MAN el-kjøretøy

For lastebiler og varebiler

Det er kun hensiktsmessig å gå over til elektrisk drivverk hvis rekkevidden og transportkapasiteten er tilstrekkelig. Akkurat når det gjelder kjøring i bykjerner, er det mange lastebiler som ikke tilbakelegger mer enn 8 til 12 mil. Hvis den daglige kjørestrekningen i snitt ligger innenfor dette området, er e-mobilitet et godt alternativ. Men du må også ta hensyn til andre faktorer når du vurderer bruksmuligheter og økonomi.


For busser

Hybrid, gass eller helelektrisk? For å finne ut med hvilke motorkonsepter du optimaliserer bussflåten din på en best mulig måte, må man foreta detaljerte analyser av det konkrete bruksformålet. Det som er avgjørende for å sette sammen en optimal flåtemiks er rekkevidden som er nødvendig på de aktuelle busslinjene - spesielt med den helelektriske motoren.

Med MAN Lion’s City E kan du allerede i dag kjøre opptil 270 km uten å lade. Men du må også ta hensyn til andre faktorer når du vurderer bruksmuligheter og økonomi.

Elbusser kjører f.eks. mest økonomisk med en gjennomsnittshastighet på mellom 14 og 18 km/t. Men antall oppstarter og bremsinger, antall passasjerer eller topografi langs linjene dine påvirker også rekkevidden. Spesielt når det er minustemperaturer kan dessuten oppvarmingen redusere elbussens mulige kjørestrekning merkbart.

Den riktige ladeteknikken for dine MAN el-kjøretøy

For lastebiler og busser

Utstyrt med riktig ladeteknologi, blir bedriftens lokaler det optimale grunnlaget for dine el-kjøretøy: Lading av batteriene etter slutten av skiftet vil sikre full rekkevidde igjen neste dag. For eksempel vil kjøretøyet ditt greie flere ruter samme dag hvis du lader på nytt på en hurtigladestasjon i løpet av en pause. Combo-kontakten CCS med opptil 150 kW ladestrøm gjør det mulig å lade batteriet helt opp på maks. fire timer.


For varebiler

eTGE kan også lades med en CCS-plugg – men varebilen tilbyr enda flere ladealternativer:

AC-Wallbox

 • Kompakt ladeenhet med 7,2 kW ladeeffekt.
 • Ladetiden for full lading til 100% er 05:20 timer.

DC-ladestasjon

 • Combo-stikkontakt CCS med 40 kW ladeeffekt
 • Hurtig likestrømslading til 80 % ladetilstand på 45 minutter

230-V stikkontakt

 • Lar deg lade batteriet nesten hvor som helst
 • Fullstendig lading av batteriet er best over natten

MAN Transport Solutions energiforsyning

Om du har noe å hente på å gå over til e-mobilitet i stedet for beholde en lastebil med konvensjonell motor, avhenger i stor grad av opplegget for energiforsyningen. Vi prøver ut alle mulige virkemidler for at du skal oppnå kostnadsbesparelser. For eksempel hvordan du målrettet gjør bruk av rimelig kjøp av strøm og dermed unngår belastningstopper. Eller vi ser på hvordan du kan optimalisere strømkostnadene ved å bruke og lagre egengenerert energi, f.eks. til lading av bilbatteriene.

Bilbatteriet er en annen nøkkelkomponent i e-mobilitet. Tilstanden og kapasiteten til batteriet er avgjørende for kostnadseffektiv drift av elektrifiserte flåter.

Det er ikke til å unngå at alle batteriet taper kapasitet og ytelse etter hvert som de eldes. Faktorer som bruksmåte, vedlikehold og ladehyppighet har imidlertid en betydelig innvirkning på hvor raskt og i hvilket omfang batterieffekten avtar. En optimal batteristyring er derfor en fast integrert bestanddel i våre konsepter for overgang til e-mobilitet.

MAN Transport Solution Service og vedlikehold

For din bedrift betyr det å gå over til e-mobilitet mer enn bare å bytte ut én eller flere kjøretøy. Det er et steg inn i fremtidens mobilitet – med alle fordelene det innebærer. Men de “elektriske” fører også til en rekke forandringer i din bedrift: fra turplanlegging til daglig lading og kjørestil samt verkstedsutstyr. Derfor er det viktig at medarbeiderne dine og serviceverkstedet ditt er godt forberedt på dette.

I samarbeid med MAN Academy kurser vi medarbeiderne dine, slik at du kan bruke el-lastebilene optimalt. Vi informerer om mulige risikoer og riktig behandling av el-kjøretøy ved ulykker eller ved en defekt. Vi bistår også serviceverkstedet ditt som kompetansepartner innen alle spørsmål som gjelder arbeid på el-kjøretøy.

Sentrale påvirkningsfaktorer

For lastebil

Med MAN eTGM forsynes påbygg som krokbil, kjøleboks og avfallspresse med strøm rett fra kjøretøybatteriet. Det er derfor ikke til å unngå at sekundærforbrukere reduserer rekkevidden til el-lastebilen din. I hvor stor grad avhenger både av typen av påbygg og hvor intensivt det brukes. Derfor foretar vi en detaljert analyse av strømforbruket til sekundærforbrukerne dine under drift. De dataene som fremkommer, tas umiddelbart med i rekkeviddeberegningen og turoptimaliseringen.


For varebiler

Også kjøretøybelysning, multimediasystem, USB-kontakter og assistansesystemer trenger strøm fra batteriet. I MAN eTGE er alle sekundærforbrukere designet for maksimal energieffektivitet. De har derfor bare en merkbar innflytelse på rekkevidden dersom de fortsetter å jobbe for fullt under lengre stopp. I eTGE har du mulighet for økonomimodus, som reduserer energiforbruket til sekundærforbrukerne.


For busser

Sideforbrukere som kjøretøybelysning, datamaskiner, passasjerinformasjonssystemer og billettautomater krever strøm fra batteriet. Hvor sterk deres innflytelse på rekkevidden er, avhenger av kjøretøykonfigurasjonen og må vurderes fra sak til sak

MAN el-kjøretøy kommer spesielt til sin rett i urbane omgivelser: De faktiske gjennomsnittshastighetene i typisk bytrafikk ligger på 16–20 km/t. Og hastighetsgrensene på de fleste turer ligger på 50–60 km/t. Elektriske motorkonsepter er spesielt energibesparende i slike hastigheter. Og i motsetning til kjøring med forbrenningsmotor utgjør ikke turer med hyppige stopp og igangkjøringer noen belastning for energiregnskapet. Tvert imot: Med energigjenvinning leverer MAN el-kjøretøy energi tilbake til batteriet ved hver bremseprosess.

Forutseende kjøring sparer energi. Det gjelder for alle kjøretøy. Men med elektrisk motor kan en dreven sjåfør i tillegg oppnå betraktelig lengre rekkevidde. Myk akselerasjon og målrettet bruk av rekuperasjon reduserer energiforbruket betydelig.

Vekten på lasten og terrengforholdene under kjørestrekningen har relativt liten innvirkning på rekkevidden til ditt el-kjøretøy. Bruk av varmeapparat og høye hastigheter har betraktelig større innvirkning. Derfor er det viktig med en detaljert analyse av rutenettet ditt. Det gir en viktig pekepinn for optimaliseringen av turer og lastebilrotasjoner.

For lastebiler og varebiler

Elektrisk drift produserer betydelig mindre spillvarme enn en forbrenningsmotor. MAN eTGM og MAN eTGE bruker derfor et høyeffektivt, helelektrisk varme- og klimasystem. Likevel kan strømforbruket til varmeapparatet redusere rekkevidden til elektrokjøretøyet betydelig, spesielt ved lavere temperaturer. Vi viser deg hvordan du kan administrere de daglige strekningene på en pålitelig måte med riktig strategi: For eksempel med målrettet forvarming av din elektriske varebil under oppladingen.


For busser

Oppvarming og klimatisering er avgjørende faktorer ved bruk av elektrisk buss. Spesielt i oppvarmingsmodus, ved veldig kalde temperaturer, kan det forventes begrensninger i rekkevidden med ren elektrisk oppvarmingsmodus. For å bruke MAN Lion’s City E så effektivt som mulig, analyserer vi klimaforholdene i detalj og peker på mulige handlingsalternativer, for eksempel bruk av en ekstravarmer under bestemte forhold.

Våre innovasjoner for din eMobilitet

Real-databasert rådgivning

Real-databasert rådgivning

Vi anbefaler deg som kunde og foreslår egnede løsninger for den Best-in-Class-strukturen i ditt planlagte eMobilitetssystem. Vår 360° rådgivning inkluderer nettverksanalyse, ladeinfrastruktur, nettforsyning og energilagring. Etter driftsstart av din elektriske flåte, ønsker vi å tilby deg reell databasert rådgivning i fremtiden. Innenfor dette rammeverket kontrolleres og optimaliseres innsatsene dine basert på faktiske driftsdata. På denne måten vil du alltid være oppdatert og kan forberede deg på de neste trinnene.

Morgendagens energiløsninger

Morgendagens energiløsninger

Vi støtter deg med helhetlige, integrerte ladeløsninger og strategier, samt med råd om optimalisering av energikostnader for å oppnå optimale energikostnader og unngå unødvendige belastninger. Så du kan konsentrere deg fullt ut om driften av den din elektrifiserte flåte.

Tilgjengelig over hele Europa
Ditt individuelle 360° mobilitetskonsept

Ditt individuelle 360° mobilitetskonsept

Vi har allerede overbevist mer enn 100 kunder av våre MAN Transport Solutions - over hele Europa! Dra nytte av muligheten til individuell rådgivning for din overgang til alternative drivlinjer.
Avtal en konsultasjon