MAN Transport Solutions: Vår rådgivning for vellykket overgang til alternative drivverk

Transport Solutions

Med ett blikk

 • Driftsanalyse og mobilitetskonsepter
  Vi analyserer driften din og utvikler et skreddersydd mobilitetskonsept, med tanke på alle relevante faktorer.
 • Ladeinfrastruktur og energiforsyning
  Sammen med deg planlegger vi ladeinfrastrukturen, og utvikler den energiforsyningsstrategien som er optimal for din bedrift.
 • Rådgivning for å komme i gang med eMobility
  Som din kompetansepartner følger vi din inngang til eMobilitet og hjelper deg med å lære opp dine ansatte.

Din vellykkede bytte til alternative drivverk

Fra den første el-lastebilen til styring av en integrert flåtemiks - overgangen til alternative drivverk fører til mange spørsmål. 360° rådgivningstjenester fra MAN Transport Solutions gir pålitelige svar.

/
Reichweitenermittlung

Registrering av rekkevidde

 • Analyse av kjøretøyets bruk
 • Simulering av operasjonsprosessene dine og, om nødvendig, tilpasning av kjøretøyets sirkulasjon
 • Registrere nødvendige rekkevidder og transportkapasiteter

/
Netzwerkanalyse

Nettverksanalyse

 • Bestemmelse av bedrifts- og bransjespesifikke faktorer som påvirker bruken av elektriske kjøretøy (f.eks. Trafikk, kjøresyklus, nyttelast, topografi, sekundærforbrukere)
 • Sett sammen den optimale flåtemiksen for ditt selskap
 • Analyse av CO2-besparelser

/
Ladekonzepte

Ladekonsept

 • Utvikling av en skreddersydd ladestrategi
 • Simulering og optimalisering av ladetidsplaner
 • Konsepter for ladeinfrastruktur og tilpasninger i depot

/
Energieversorgung

Energiforsyning

 • Analyse av energiforbruket som kan forventes i din bedrift
 • Opprettelse og testing av konsepter for sikker egen energiforsyning
 • Energimanagement med hensyn til optimaliseringspotensialer ved kjøp av strøm og driftskrav

/
Energiespeicher

Energiakkumulator

 • Rådgivning om batteriteknologier og håndtering av disse
 • Demonstrere andre bærekraftige bruksapplikasjoner for kjøretøybatterier
 • Informasjon om Life-Cycle-Management for batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om tilpasning av verkstedutstyr og prosesser
 • Konsepter for sikkerhetstrening og opplæring for sikker håndtering av høyvoltsystemer
 • Støtte i å definere teknisk og kjøreopplæring for dine medarbeidere

/
Reichweitenermittlung

Registrering av rekkevidde

 • Analyse av kjøretøyets bruk
 • Simulering av operasjonsprosessene dine og, om nødvendig, tilpasning av kjøretøyets sirkulasjon
 • Registrere nødvendige rekkevidder og transportkapasiteter

/
Netzwerkanalyse

Nettverksanalyse

 • Bestemmelse av bedrifts- og bransjespesifikke faktorer som påvirker bruken av elektriske kjøretøy (f.eks. Trafikk, kjøresyklus, nyttelast, topografi, sekundærforbrukere)
 • Sett sammen den optimale flåtemiksen for ditt selskap
 • Analyse av CO2-besparelser

/
Ladekonzepte

Ladekonsept

 • Utvikling av en skreddersydd ladestrategi
 • Simulering og optimalisering av ladetidsplaner
 • Konsepter for ladeinfrastruktur og tilpasninger i depot

/
Energieversorgung

Energiforsyning

 • Analyse av energiforbruket som kan forventes i din bedrift
 • Opprettelse og testing av konsepter for sikker egen energiforsyning
 • Energimanagement med hensyn til optimaliseringspotensialer ved kjøp av strøm og driftskrav

/
Energiespeicher

Energiakkumulator

 • Rådgivning om batteriteknologier og håndtering av disse
 • Demonstrere andre bærekraftige bruksapplikasjoner for kjøretøybatterier
 • Informasjon om Life-Cycle-Management for batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om tilpasning av verkstedutstyr og prosesser
 • Konsepter for sikkerhetstrening og opplæring for sikker håndtering av høyvoltsystemer
 • Støtte i å definere teknisk og kjøreopplæring for dine medarbeidere

Ihr erfolgreicher Umstieg auf alternative Antriebe

Vi styrer din fremtidsrettede mobilitet

MAN-teamet vårt av eksperter støtter deg helhetlig og avklarer alle relevante spørsmål med deg ned til minste detalj.

Reichweitenplanung für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Det er kun hensiktsmessig å gå over til elektrisk drivverk hvis rekkevidden og transportkapasiteten er tilstrekkelig. Akkurat når det gjelder kjøring i bykjerner, er det mange lastebiler som ikke tilbakelegger mer enn 8 til 12 mil. Hvis den daglige kjørestrekningen i snitt ligger innenfor dette området, er e-mobilitet et godt alternativ. Men du må også ta hensyn til andre faktorer når du vurderer bruksmuligheter og økonomi.

MAN Transport Solution Service og vedlikehold

For din bedrift betyr det å gå over til e-mobilitet mer enn bare å bytte ut én eller flere kjøretøy. Det er et steg inn i fremtidens mobilitet – med alle fordelene det innebærer. Men el-lastebilene fører også til en rekke forandringer i din bedrift: fra turplanlegging til daglig lading og kjørestil samt verkstedsutstyr. Derfor er det viktig at medarbeiderne dine og serviceverkstedet ditt er godt forberedt på dette.

I samarbeid med MAN Academy kurser vi medarbeiderne dine, slik at du kan bruke el-lastebilene optimalt. Vi informerer om mulige risikoer og riktig behandling av el-kjøretøy ved ulykker eller ved en defekt. Vi bistår også serviceverkstedet ditt som kompetansepartner innen alle spørsmål som gjelder el-kjøretøy.

MAN Transport Solutions energiforsyning

Om du har noe å hente på å gå over til e-mobilitet i stedet for beholde en lastebil med konvensjonell motor, avhenger i stor grad av opplegget for energiforsyningen. Vi prøver ut alle mulige virkemidler for at du skal oppnå kostnadsbesparelser. For eksempel hvordan du målrettet gjør bruk av rimelig kjøp av strøm og dermed unngår belastningstopper. Eller vi ser på hvordan du kan optimalisere strømkostnadene ved å bruke og lagre egengenerert energi, f.eks. til lading av bilbatteriene.

Bilbatteriet er en annen nøkkelkomponent i e-mobilitet. Tilstanden og kapasiteten til batteriet er avgjørende for kostnadseffektiv drift av elektrifiserte flåter.

Det er ikke til å unngå at alle batteriet taper kapasitet og ytelse etter hvert som de eldes. Faktorer som bruksmåte, vedlikehold og ladehyppighet har imidlertid en betydelig innvirkning på hvor raskt og i hvilket omfang batteriytelsen avtar. En optimal batteristyring er derfor en fast integrert bestanddel i våre konsepter for overgang til e-mobilitet.

Die richtige Ladetechnik für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Utstyrt med riktig ladeteknologi vil de terrengforholdene du kjører i, utgjøre et optimalt grunnlag for el-kjøretøyene dine: Ved å lade batteriene ved slutten av hver skift sikrer du deg en rekkevidde for neste dag på inntil 20 mil (iht. NEDC). Med MAN eTGM du øke rekkevidden hvis du for eksempel lader i lunsjpausen på en hurtigladestasjon. Kombo-kontakten CCS med opptil 150 kW ladestrøm gjør det mulig å lade batteriet helt opp på maks. to timer.

Sentrale påvirkningsfaktorer

Med MAN eTGM forsynes påbygg som krokbil, kjøleboks og avfallspresse med strøm rett fra kjøretøybatteriet. Det er derfor ikke til å unngå at sekundærforbrukere reduserer rekkevidden til el-lastebilen din. I hvor stor grad avhenger både av typen av påbygg og hvor intensivt det brukes. Derfor foretar vi en detaljert analyse av strømforbruket til sekundærforbrukerne dine under drift. De dataene som fremkommer, tas umiddelbart med i rekkeviddeberegningen og turoptimaliseringen.

El-lastebiler kommer spesielt til sin rett i urbane omgivelser: De faktiske gjennomsnittshastighetene i typisk bytrafikk ligger på 16–20 km/t. Og hastighetsgrensene på de fleste turer ligger på 50–60 km/t. Elektriske motorkonsepter er spesielt energibesparende i slike hastigheter. Og i motsetning til kjøring med forbrenningsmotor utgjør ikke turer med hyppige stopp og igangkjøringer noen belastning for energiregnskapet. Tvert imot: Med gjenvinning leverer MAN eTGM energi tilbake til batteriet ved hver bremseprosess.

Forutseende kjøring sparer energi. Det gjelder for alle kjøretøy. Men med elektrisk motor kan en dreven sjåfør i tillegg oppnå betraktelig lengre rekkevidde. Myk akselerasjon og målrettet bruk av rekuperasjon reduserer energiforbruket betydelig.

Vekten på lasten og terrengforholdene under kjørestrekningen har relativt liten innvirkning på rekkevidden til din el-lastebil. Bruk av varmeapparat og høye hastigheter har betraktelig større innvirkning. Derfor er det viktig med en detaljert analyse av rutenettet og ladebehovet ditt. Det gir en viktig pekepinn for optimaliseringen av turer og lastebilrotasjoner.

En elektrisk motor produserer betraktelig mindre varme enn en forbrenningsmotor. Derfor har MAN eTGM et rent elektrisk varme- og klimasystem. Det fungerer så effektivt at det har et strømforbruk som knapt nok påvirker rekkevidden på el-lastebilen din.

Mobilitet i morgendagens bytrafikk

MAN eTGM
MAN eTGM
 • Helelektrisk med inntil 190 km rekkevidde
 • Enestående energi- og kostnadseffektivitet
 • Høy bruksfleksibilitet og MAN eMobility all-round pakke
Mer om MAN eTGM
MAN Lion’s City E
MAN Lion’s City E
 • Helelektrisk, utslippsfritt drivverk
 • Høy batterikapasitet, sterk ladeeffekt og pålitelig rekkevidde på opptil 270 km* gjennom hele batteriets levetid
 • Vedlikeholdsvennlig plassering av batteriene på taket
 • Utvidet plass i kupéen

*Under gunstige forhold: Lave brukskrav til gjennomsnittshastighet, last, topografi og klimaanlegg.

Til MAN Lion’s City E
MAN Lion’s City G
MAN Lion’s City G
 • Lavt utslipp av forurensende stoffer og mindre støy
 • Lang rekkevidde med samtidig få påfyllingsintervaller
 • Gjenvinning av bremseenergi takket være MAN EfficientHybrid
Til MAN Lion’s City G
MAN eTGE
MAN eTGE
 • Utslippsfri helelektrisk drivverk
 • Gjenvinning av bevegelsesenergi
 • Omfangsrik transportkapasitet
 • Perfekt for bruk i distribusjonstrafikk i bysentrum
Til MAN eTGE

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Rådgivning? Helst personlig:

Har du spørsmål?