MAN во Македонија

Климатска стратегија на MAN 2020

Со нашите нови TGE сакаме да направиме важен придонес во заштитата на климата. Вие како наш клиент може да ни помогнете - со враќање на Вашите „стари“ TGE на овластени места за собирање. Затворете го кругот, за да не се изгубат драгоцени суровини.

Нашата климатска стратегија

Во нашата климатска стратегија 2020, поставивме основни цели за намалување на емисиите на CO2. Суштински елемент на овие основни цели е зачувување на ресурсите.

Нашиот развој на производот TGE е вграден во ISO 14001 сертифицираниот систем за управување со животна средина и технички развој. Компонентите на TGE исто така се означени според нивните материјали и тестирани за рециклирање и обновување според ISO 22628:2002.

Рециклирање на MAN комбе возило

Како купувач на MAN, можете да направите важен придонес во заштитата на животната средина и да бидете сигурни дека нема да се изгубат вредни суровини.

Заедно со нашите партнерски компании, имаме изградено национална мрежа од овластени места за враќање на возилата и сертифицирани компании за расклопување ширум Европа. Можете да го вратите Вашиот „стар“ TGE бесплатно, под услов да ги исполнувате националните законски услови и прописи.


Места за собирање

За еколошко правилно рециклирање, дознајте повеќе за нашите овластени места за прифаќање и враќање.

Добредојдени сте да се поврзете со нашиот персонал преку Обратете се во сервисните центри за МAN за рециклирање на стари возила .

Информации специфични за земјата можете да најдете тука: