MAN Belgium
MAN Truck Champions 2023

MAN Truck Champion Europe 2023

STEM NU OP UW FAVORIETEN!

Wie is uw Belgische MAN Truck Champion 2023 en moet deelnemen aan de internationale wedstrijd?

We zijn op zoek naar de mooiste vrachtwagen van België. U hebt vanaf nu tot 11 juni 2023 om op uw favoriet te stemmen. De nationale winnaar van de stemming gaat dan automatisch door naar de internationale wedstrijd en krijgt de kans om de Europese Truck Champion 2023 te worden.
Kies hier welke MAN u ‘België mooiste’ vindt. U heeft één stem.

DE DEELNEMERS VOOR België

MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX

Céline

 • MAN TGX
 • 2022
Voor deze vrachtwagen stemmen
MAN TGX
MAN TGX
MAN TGX

Vincent

 • MAN TGX
 • 2020
Voor deze vrachtwagen stemmen
MAN TGX 18.430
MAN TGX 18.430
MAN TGX 18.430
MAN TGX 18.430

Laurent

 • MAN TGX 18.430
 • 2022
Voor deze vrachtwagen stemmen
MAN TGX Individual Lion S
MAN TGX Individual Lion S
MAN TGX Individual Lion S
MAN TGX Individual Lion S

Micha

 • MAN TGX Individual Lion S
 • 2022
Voor deze vrachtwagen stemmen
MAN TGX 18.470 XXL
MAN TGX 18.470 XXL
MAN TGX 18.470 XXL
MAN TGX 18.470 XXL

Victor

 • MAN TGX 18.470 XXL
 • 2023
Voor deze vrachtwagen stemmen
MAN TGX 18.510
MAN TGX 18.510
MAN TGX 18.510
MAN TGX 18.510

Kevin

 • MAN TGX 18.510
 • 2021
Voor deze vrachtwagen stemmen
MAN NTGX 18.470 4x2 BLS
MAN NTGX 18.470 4x2 BLS
MAN NTGX 18.470 4x2 BLS

Frederik

 • MAN NTGX 18.470 4×2 BLS
 • 2023
Voor deze vrachtwagen stemmen
WMAN13ZZ8GY348794/83

Didier

 • WMAN13ZZ8GY348794/83
 • 2016
Voor deze vrachtwagen stemmen

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW DEELNAME

MAN Truck & Bus SE heeft een gratis wedstrijd georganiseerd genaamd “MAN Truck Champions 2023”.

Merk op dat de wedstrijd uitsluitend werd ontworpen en beheerd door MAN Truck & Bus SE, gevestigd te 80995 München, Dachauerstrasse 667 en ingeschreven bij de Duitse handelsregister onder nummer HRB 247520 en zijn nationale verkoopcentra (zoals vermeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden), waarvan MAN Truck & Bus NV, met maatschappelijke zetel te 1730 Kobbegem, Brusselsesteenweg 406, BE, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0420.069.782, lid is, zonder enige betrokkenheid of tussenkomst van Facebook® of Instagram, dat enkel de communicatie van de wedstrijd op zijn platformen garandeert.

De wedstrijd vangt aan op 11 mei 2023 en eindigt op 8 juli 2023, en zal worden verdeeld in drie verschillende fasen (zie verder).

De wedstrijd vangt aan op 11 mei 2023 op Facebook & Instagram en op de kanalen en websites van Trucker´s World by MAN en eindigt tijdens de MAN Trucknology Festival 2023 in een finale waarbij de 5 Europese finalisten zullen worden bekendgemaakt tijdens een officiële ceremonie.

 

De wedstrijd verloopt in drie fasen:

A – Inschrijvingen: Kandidaten zullen zich tussen 11 mei en 24 mei 2023 (om middernacht) inschrijven op de respectieve lokale landingspagina, die is gelinkt aan alle lokale MAN-kanalen op Facebook en Instagram.

 

B – Selectie / stemfase 1: De beste kandidaten per land (“Lokale Wedstrijd”) zullen via een publieke stemming worden geselecteerd op de respectieve lokale landingspagina, die is gelinkt aan alle lokale MAN-kanalen op Facebook en Instagram. Tijdens deze fase van 31 mei tot 11 juni 2023 (om middernacht) worden de beste kandidaten per land geselecteerd. De winnaars per land zullen worden bekroond met passende prijzen, die worden bepaald door de dochterondernemingen van MAN en op elke lokale landingspagina worden vermeld.

 

C – Selectie / stemfase 2: De 5 beste Europese kandidaten, waaronder de winnaar (“Europese Wedstrijd”), worden door het publiek gekozen op de respectieve lokale landingspagina, die is gelinkt aan alle MAN-kanalen op Facebook en Instagram. Tijdens deze fase van 15 tot 25 juni 2023 (om middernacht) worden de 5 beste Europese kandidaten geselecteerd.

 

Met elke finalist wordt, indien hij/zij tot de top 5 behoort, direct na stemmingsfase 2 contact opgenomen om hem/haar te informeren over zijn/haar deelname aan de finale, om verdere acties te bespreken en om zijn/haar deelname aan de prijsuitreiking in München te bevestigen.

Indien binnen twee dagen geen reactie van een of meer van de 5 finalisten wordt ontvangen, wordt de betreffende finalist geacht te zijn uitgeschakeld in de Europese competitie en wordt hij vervangen door de deelnemer die op de volgende plaats staat.

 

Fysieke deelname aan het MAN Trucknology Festival 2023 in München (6 – 8 juli 2023) is gewenst, maar niet verplicht voor de Europese Top 5.

 

D – Finales / prijsuitreiking: Tijdens het weekend van de MAN Trucknology Festival 2023 van 6 tot 8 juli 2023 vindt de officiële prijsuitreiking plaats en worden de prijzen (hieronder vermeld) uitgereikt aan de 5 finalisten. Aan hen wordt gevraagd om de plechtigheid bij te wonen, die gepland staat op 8 juli 2023 op de MAN Trucknology Festival in München (MAN Truck Forum, Dachauer Str. 570, 80995 München). De prijsuitreiking vindt plaats op 8 juli 2023 om 12 uur ‘s middags.

 

MAN Truck & Bus SE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen om de wedstrijd te verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of indien er minder dan 5 deelnemers per land zijn, of indien de omstandigheden buiten zijn controle dit noodzakelijk maken, en zal hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

MAN Truck & Bus SE behoudt zich het recht voor om het minimum aantal deelnemers per land terug te brengen tot minder deelnemers. Bovendien is het ook mogelijk dat meerdere landen zich verenigen om deel te nemen aan de wedstrijd voor de mooiste vrachtwagen van Europa.

De wedstrijd staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die een MAN-vrachtwagen bezitten of besturen, die geregistreerd is in een van de landen waar een Europese dochteronderneming van MAN Truck & Bus SE is gevestigd:

Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk

 

De inschrijver moet een zware MAN-vrachtwagen met een nettogewicht van minstens 18 ton bezitten of besturen, die gedecoreerd of gepersonaliseerd (d.w.z. airbrushed) en/of aangepast is (d.w.z. uitgerust is met bijkomende koetswerk- of interieurkenmerken). Zowel het interieur als het koetswerk van de truck kan tijdens de wedstrijd in aanmerking worden genomen.

Indien de inschrijver niet de eigenaar van de vrachtwagen is, moet hij/zij toestemming krijgen van de eigenaar van de vrachtwagen om zich voor de wedstrijd in te schrijven.

 

De volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:

personeelsleden van MAN Truck & Bus SE en dochterondernemingen, alle andere afdelingen van de MAN Truck & Bus SE-groep en zijn distributienetwerk en -diensten in Europa, en personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgenomen aan het ontwerpen, implementeren of beheren van de wedstrijd, en hun gezinsleden (die onder hetzelfde dak wonen).

De door de deelnemers verstrekte informatie wordt voor deze wedstrijd via de landingspagina van MAN Truck & Bus SE doorgegeven aan de organisator.

Door deel te nemen bevestigen alle kandidaten dat ze alle wedstrijdvoorwaarden hebben gelezen, begrepen en er zonder voorbehoud mee hebben ingestemd, met inbegrip van de informatie met betrekking tot persoonsgegevens, vanaf het moment dat ze zich registreren en dus deelnemen aan de wedstrijd. Niet-naleving van deze algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat de deelname wordt beëindigd en dat afstand wordt gedaan van het recht op toegekende prijzen.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment tijdens de wedstrijd worden geraadpleegd op de landingspagina van MAN Truck & Bus SE voor de wedstrijd; kandidaten kunnen indien nodig een kopie van het volledige document opslaan of afdrukken.

 

De vrachtwagens die deelnemen aan de wedstrijd moeten voldoen aan alle geldende wetgeving: afbeeldingen en decoratieve elementen die racistisch van aard zijn, lasterlijk zijn voor anderen, politiek zijn of in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden worden niet aanvaard.

Afbeeldingen die voor een breed publiek pornografisch of misleidend zijn, worden in deze wedstrijd niet aanvaard.

Auteursrechten en intellectuele en/of industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd bij het ontwerpen van de visuals op de decoratieve elementen van de vrachtwagen (toelating van de houder van de rechten, ongeacht of dit een instelling, bedrijf of auteur is, indien een element dat onderworpen is aan intellectuele en/of industriële eigendomsrechten wordt gereproduceerd).

Alle deelnemers moeten ervoor zorgen dat foto’s die online en met het oog op deelname aan de wedstrijd worden ingediend, nieuwe en originele bijdragen zijn. Dit sluit elke verspreiding, compilatie, reproductie, voorstelling of plagiaat van reeds bestaande elementen die eigendom zijn van derden uit.

 

Teksten en foto’s zullen een moderatieproces doorlopen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan:

 • alle eventuele intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden, en in het bijzonder merk- en modelrechten;
 • individuele rechten en het recht op afbeelding en privacy;
 • openbare orde en goede zeden (bijvoorbeeld rechtvaardiging van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, pornografie, kinderpornografie, afbeeldingen van drugs of verboden middelen enz.)
 • het imago van het merk en/of de organisator.

 

Foto’s die niet aan deze criteria voldoen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de prijstrekking en deelnemers die op basis daarvan worden gediskwalificeerd, hebben geen recht op een prijs.

Indien foto’s, ondanks dit moderatieproces, online worden geplaatst zonder toestemming van derden en bijgevolg in strijd met hun rechten op afbeelding, zal ook de deelname aan de wedstrijd worden beëindigd conform artikel 8 van deze voorwaarden.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet elke kandidaat zich tijdens de periode vermeld in artikel 2 registreren via de aanvraagformulieren die beschikbaar zijn op de landingspagina(s) van MAN Truck & Bus SE:

 1. Geef de volgende informatie
  Persoonsgegevens:

 • voornaam en naam
 • telefoonnummer (mobiel)
 • e-mailadres
 • postadres
 • kledingmaat voor de winst
  Gegevens over de vrachtwagen:

 • MAN op model en motor (voertuig met minimum nettogewicht 18 ton)
 • chassisnummer/registratienummer
 • eigenaar van het ingeschreven MAN-voertuig of een van de werknemers met toestemming van de eigenaar
 • firmanaam
 • toepassing/sector
 • beschrijving van het personalisatieproject en lijst van de uitgevoerde aanpassingen

Merk op dat alleen de eigenaar van het ingezonden voertuig of een van zijn werknemers met zijn toestemming het voertuig mag inschrijven.

 

 1. Stuur de volgende 4 foto’s in HD
 • 1 foto van het interieur van het voertuig
 • 2 foto’s van het koetswerk van het voertuig (1 vooraanzicht – 1 ¾ vooraanzicht)
 • 1 foto van u en uw vrachtwagen
 • Bijkomende informatie: Foto’s mogen niet wazig zijn. Het voertuig moet in zijn geheel zichtbaar zijn en met een zo neutraal mogelijke achtergrond. Mogelijke bestandsformaten: jpeg, jpg, png, gif / Maximale totale bestandsgrootte: 12 MB

Selectie van de winnaar per land

De winnaars per land worden geselecteerd via een publieke stemming op de respectieve lokale landingspagina, die is gelinkt aan de MAN-kanalen op Facebook & Instagram. Deze stemming zal resulteren in de beste van 5 per land incl. 1 winnaar.

De respectieve dochteronderneming van MAN Truck & Bus (NSC) zal via mail of telefonisch contact opnemen met de 5 winnaars die worden geselecteerd conform artikel 2 van deze overeenkomst. De winnaars zullen worden bekendgemaakt op alle onlinekanalen van MAN en via de kanalen en gedrukte media van Trucker´s World by MAN, evenals andere publicaties van MAN (bv. gedrukte media).

 

Selectie van de 5 Europese finalisten

Er zal contact worden opgenomen met alle winnaars (1e plaats) per land. Zij moeten dan binnen 2 dagen na deze contactopname, hun aanwezigheid op de eindstemming (zie volgende paragraaf) voor de algemene Europese winnaar opnieuw bevestigen. Indien een kandidaat zijn/haar aanwezigheid niet binnen 2 dagen bevestigt, wordt hij/zij geacht af te zien van zijn/haar plaats als Europese finalist en zal deze worden toegewezen aan de eerstvolgende beste kandidaat per land, die zijn/haar aanwezigheid wel bevestigt.

De fysieke aanwezigheid op de MAN Trucknology Festival 2023 in München (6 – 8 juli 2023, prijsuitreiking op 8 juli 2023 ‘s middags) is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de laatste ronde van de wedstrijd op Europees niveau.

 

De foto’s van de 5 finalisten met hun versierde en/of gepersonaliseerde MAN-vrachtwagen zullen voor diverse gelegenheden worden gepubliceerd op alle online en offline kanalen van MAN Truck & Bus SE en op alle kanalen en publicaties van Trucker´s World by MAN plus alle online & offline kanalen van dochterondernemingen van MAN Truck & Bus. Bovendien kan elke dochteronderneming van MAN en MAN Truck & Bus SE de lokale en internationale pers toelaten om de foto’s te gebruiken in hun verslaggeving over de wedstrijd. Indien er personen staan afgebeeld op de foto’s of films, geldt de privacy policy getiteld “INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING” zoals opgenomen in artikel 9 van deze overeenkomst.

Kandidaten die niet alle vereiste elementen (lijst hierboven) hebben aangeleverd om aan de Wedstrijd deel te nemen, komen niet in aanmerking.

Alle lokale winnaars zullen prijzen ontvangen die worden bepaald door de respectieve dochteronderneming van MAN. Onze drie lokale nationale winnaars ontvangen elk de volgende prijs: een video testimonial/promotiefilm over hun bedrijf en hun relatie met MAN.

 

Bovendien zullen de beste Europese deelnemers (de 5 winnaars conform artikel 2 van deze overeenkomst) bijkomende prijzen ontvangen, volgens hun eindklassement in de Europese Wedstrijd:

 • Waardebon voor MAN originele accessoires (Winnaar: € 2.500 / 2e plaats: € 1.500 / 3e plaats: € 750 / 4e plaats: € 500 / 5e plaats: € 250).*

  * Opmerking: Voor voertuigen die voor het wegverkeer zijn ingeschreven, geldt het volgende: als accessoires op het deelnemende voertuig worden gemonteerd, moeten installatie en gebruik voldoen aan de voorschriften van het betreffende land van gebruik en de geldende verkeersveiligheidsvoorschriften.

 • Voucher voor MAN Individual (winnaar: € 2.500 / 2e: € 2.000 / 3e: € 1.500 / 4e: € 1.000 / 5e: € 500)**

  ** Let op: De MAN Individual-voucher kan worden ingewisseld bij aankoop van een nieuwe vrachtwagen. Retrofits van een bestaande vrachtwagen kunnen niet betaald worden met deze voucher.

 • Eendaagse offroad-training met certificaat, georganiseerd door MAN ProfiDrive® in Duitsland, incl. reis- en verblijfskosten, maximaal 2 nachten
  (data moeten rechtstreeks tussen de winnaars en MAN ProfiDrive® worden afgesproken, boeken van reizen & accommodatie moet gebeuren met de steun van MAN Truck & Bus SE, Economy/2e klasse per vliegtuig/trein)
 • Winnaarsjas voor de bestuurder & individueel airbrush-shirt
 • Merchandisingpakket door Trucker’s World by MAN
 • Reis- en verblijfskosten voor finales van MAN Truck Champions op de MAN Trucknology Festival in München, maximaal 2 nachten
  (boeken van reizen en accommodatie moet gebeuren met de steun van MAN Truck & Bus SE, Economy/2e klasse met vliegtuig/trein)

Tijdens het bijwonen van de MAN Trucknology Festival 2023 in München en de prijsuitreiking op 8 juli 2023 (‘s middags), krijgen de 5 finalisten een maximaal verblijf van twee nachten met ontbijt in een tweepersoonskamer in het Leonardo Royal Hotel (alle andere kosten moeten worden betaald door de finalisten, alleen overnachting en ontbijt zijn inbegrepen).

 

Indien de Europese finalist zijn vrachtwagen naar München brengt, gelden de volgende regels: In dit geval wordt in plaats van de reiskosten een financiële vergoeding toegekend van € 1.500 per dag exploitatieverlies gedurende maximaal 3 dagen.

 

Daarnaast betaalt MAN geen andere kosten, zoals kosten voor restaurants, benzine, wegentaks of tolgelden, transportkosten enz.

MAN Truck & Bus SE zal volgens het schema in artikel 2 via mail of telefonisch contact opnemen met de winnaars per land en de 5 Europese finalisten om hen te informeren over hun overwinning.

 

Indien de door een kandidaat verstrekte informatie onjuist is of van een andere persoon afkomstig is, zal deze winnaar definitief afstand doen van zijn recht om deel te nemen aan de wedstrijd en bijgevolg van het recht om zijn prijs in ontvangst te nemen. In dat geval wordt de prijs toegekend aan een deelnemer van wie de inschrijving volledig in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden.

Kandidaten stemmen er mee in dat ze het voorwerp kunnen uitmaken van interne en externe communicatie in verband met de wedstrijd (interviews, foto’s, video’s enz.) die wordt verspreid door MAN Truck & Bus SE en zijn dochterondernemingen (zie in artikel 3). Bovendien kan elke dochteronderneming van MAN en MAN Truck & Bus SE de lokale en internationale pers toelaten om de foto’s te gebruiken in hun verslaggeving over de wedstrijd.

 

Op voorwaarde dat hun imago, reputatie en/of privacy niet in het gedrang komt, verlenen kandidaten deze toelating vrij, zonder enige beperking op het aantal reproducties en/of verspreiden van hun imago, voor de volledige duur van de wedstrijd en gedurende de periode vermeld in de privacy policy getiteld “INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING”, zonder dat dit hen recht geeft op betalingen, rechten of voordelen van welke aard ook, behalve de toekenning van hun prijs.

 

Bovendien aanvaardt u als kandidaat uit vrije wil dat foto’s van uw vrachtwagen via de landingspagina van MAN Truck & Bus SE naar MAN Truck & Bus worden gestuurd.

Bijgevolg kan de kandidaat tijdens de wedstrijd verschijnen in video- en audio-opnames, die onafhankelijk zullen worden gebruikt in de pers, op social media en/of in de interne en externe communicatie van MAN Truck & Bus SE en zijn dochterondernemingen.

De kandidaat bevestigt ook dat hij/zij niet gebonden is aan een contract met een derde met betrekking tot het gebruik van zijn/haar afbeelding en dat van de MAN-vrachtwagen waarmee hij/zij aan de wedstrijd deelneemt, dat de communicatie die verband houdt met zijn/haar imago en dat van de MAN-vrachtwagen waarmee hij/zij aan de wedstrijd deelneemt, zou kunnen belemmeren.

 

MAN Truck & Bus SE en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor de foto al dan niet te gebruiken.

Daarnaast is er na afloop van de stemming een fotoshoot van alle winnaars met een professionele fotograaf gepland. MAN Truck & Bus SE zal deze foto’s ook gebruiken in alle offline & online communicatie, in alle kanalen en publicaties van MAN, en zal de lokale en internationale pers ook toelaten om deze foto’s te gebruiken.

 

De volgende toestemming moet bij deelname worden bevestigd: officiële formulier van MAN

Alle deelnemers worden geïnformeerd dat de verzamelde gegevens (foto’s en informatie, ook over inschrijvers) worden opgeslagen door MAN Truck & Bus SE en noodzakelijk zijn voor de implementatie van de verschillende fasen van de wedstrijd.

 

Via de volgende link informeren we u over de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. U moet in het inschrijvingsformulier bevestigen dat u kennis hebt genomen van deze informatie.

 

Gegevensbescherming

AANSPRAKELIJKHEID

MAN Truck & Bus SE aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van overmacht of andere gebeurtenissen in verband met weers- of gezondheidsomstandigheden die de geselecteerde kandidaten geheel of gedeeltelijk beletten om van 6 tot 8 juli 2023 deel te nemen aan de prijsuitreiking op de Trucknology Festival in München.

 

GARANTIES EN WIJZIGINGEN

In geval van overmacht, zoals hierboven vermeld, behoudt MAN Truck & Bus SE zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder aansprakelijk te worden gesteld, en de kandidaat aanvaardt deze mogelijke wijzigingen vanaf het moment van zijn inschrijving en tijdens zijn deelname aan de wedstrijd.

MAN Truck & Bus SE behoudt zich ook het recht voor de wedstrijd te annuleren, te beëindigen of te wijzigen indien deze niet verloopt zoals gepland: inbreuken, niet-toegestane interventies, fraude, technische problemen of om het even welke andere oorzaak buiten de controle van MAN Truck & Bus SE die de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of het verloop van de wedstrijd wijzigt en beïnvloedt. Onvolledige of onnauwkeurige inzendingen worden geweigerd zonder dat MAN Truck & Bus SE hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Valse verklaringen van een deelnemer zullen leiden tot de uitsluiting van de wedstrijd zonder dat MAN Truck & Bus SE hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. MAN Truck & Bus SE behoudt zich het recht voor elke deelnemer die niet voldoet aan een deel van deze algemene voorwaarden a posteriori te modereren en niet goed te keuren of zelfs uit te sluiten.

 

Deze wedstrijd en deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht.

Elk geschil kan worden beslecht door middel van een conventioneel bemiddelingsproces of andere alternatieve middelen voor geschillenbeslechting.

In geval van aanhoudende geschillen met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van deze voorwaarden, en indien geen minnelijk akkoord kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.