MAN Hrvatska

Sirena na stlačeni zrak

Zahvaljujući originalnoj sireni na stlačeni zrak MAN svi će vas čuti. Sirena na stlačeni zrak ne doprinosi samo izgledu vašeg kamiona, već služi i za davanje zvučnih signala u opasnim situacijama.

Karakteristike

  • Frekvencija 180 odn. 150 Hz
  • Radni tlak 600 – 1200 kPa
  • Jačina zvuka pri nazivnom tlaku 600 kPa na 2 m: oko 115 dB (A)

Napomena

Detaljan popis potrebnih dijelova za montažu možete dobiti u MAN servisnom centru. Preporučuje se ugradnja u MAN servisnom centru. Obratite pozornost na važeće propise zakona o cestovnom prometu vaše zemlje.

Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.25301-6078 Sirena na stlačeni zrak 1801) Svi modeli TGL, TGM, TGS, TGX do modelske godine 2019.
81.25301-6077 Sirena na stlačeni zrak 1501)
  1. Kataloški broj ne sadržava dijelove za montažu. Oni se naručuju zasebno.

Zainteresirani?

Obratite se svom najbližem MAN servisnom centru radi savjetovanja.

Idi na pretragu MAN centara

Ispiši stranicu