MAN Hrvatska

Radio MMT_3 Advanced, dodatne funkcije

I za najnoviju generaciju sustava MMT od modelske godine 2020. korisnicima su ponovno opcionalno dostupne dodatne funkcije u skladu s njihovim potrebama i zahtjevima. Tako je, primjerice, moguća integracija pametnog telefona, čime vozač dobiva pristup mnogim aplikacijama i funkcijama pametnog telefona putem sustava MMT. Osim toga, asortiman će se ubuduće postupno proširivati.

Priprema za kameru

  • Priprema za priključivanje jedne ili dviju kamera
  • Slika kamere prikazuje se na zaslonu u boji od 7 inča sustava MAN Media Truck Advanced.
  • Ovisno o varijanti, aktivacija kamere odnosno prebacivanje između kamera odvija se automatski, npr. ubacivanjem u stupanj prijenosa za vožnju unatrag, ili ručno, izravno na radiouređaju.
  • Veća sigurnost i izbjegavanje oštećenja prilikom vožnje unatrag / ranžiranja zbog prikaza okoline iza vozila. Automatsko prebacivanje pri ubacivanju u stupanj prijenosa za vožnju unatrag pruža dodatnu udobnost i rasterećuje vozno osoblje.

Napomena

Preduvjet za aktivaciju putem utikača je vozilo s verzijom softvera 4.2. Aktivacija kamere na sustavu MMT3 za ulaz CAM1 odvija se na CVM2 utikaču B/9. Preduvjet za aktivaciju putem tipkala je tipkalo za prebacivanje kamere. Ako tipkalo za prebacivanje kamere ne postoji, potrebno ga je dodatno ugraditi. Više informacija možete dobiti u MAN servisnom centru ili na stranici MAN Service Portal. Priključivanje jedne ili više kamera vrši se prema smjernici MANTED® (tehnički podaci i smjernice za nadogradnju MAN).

HSD kabeli

Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.25449-5041 HSD kabel za dvije kamere u centralnoj elektrici (2 x 1 m) Modeli TGL, TGM, TGS, TGX sa sustavom MMT_3 od modelske godine 2020.
81.25449-5061 HSD kabel za jednu kameru u centralnoj elektrici (1 x 1 m) Modeli TGL, TGM, TGS, TGX sa sustavom MMT_3 od modelske godine 2020.

Tipka kamere

Kataloški broj Naziv Prikladno za
81.25449-5090 Set vodova tipke kamere MMT_3 Advanced Basic od modelske godine 2020.
81.25503-6977 Tipka kamere MMT_3 Advanced Basic od modelske godine 2020.

MAN Genuine Software®

Dodatno odaberite odgovarajuću varijantu:

Kataloški broj Naziv Prikladno za
Jedna kamera:
81.25891-7348 Aktivacija kamere putem tipkala ili utikača Modeli TGL, TGM, TGS, TGX sa sustavom MMT_3 od modelske godine 2020.
81.25891-7349 Aktivacija kamere ubacivanjem u stupanj prijenosa za vožnju unatrag
Dvije kamere:
81.25891-7351 Aktivacija kamere
CAM1 (aktivacija putem tipkala ili utikača), CAM2 (aktivacija putem tipkala)
Modeli TGL, TGM, TGS, TGX sa sustavom MMT_3 od modelske godine 2020.
81.25891-7350 Aktivacija kamere
CAM1 (aktivacija putem tipkala ili utikača), CAM2 (aktivacija ubacivanjem u stupanj prijenosa za vožnju unatrag)

Zainteresirani?

Obratite se svom najbližem MAN servisnom centru radi savjetovanja.

Idi na pretragu MAN centara

Ispiši stranicu