MAN Hrvatska

Savjetovanje i kontakt

MAN Importer Hrvatska

Zastavnice 25c, Hrvatski Leskovac
HR – 10257, Brezovica

+385 1 6167 507
man@autohrvatska.hr

Marko Tihava
Direktor društva
+385 (0)1 6167 557
marko.tihava@autohrvatska.hr
Velimir Marović
Prokurist
+385 (0)1 6167 557
velimir.marovic@autohrvatska.hr
Ana Žunjić,
Suradnica
+385 (0)1 6167 507
ana.zunjic@autohrvatska.hr
Mateja Štiburek,
Administratorica
+385 (0)1 6167 507
mateja.stiburek@autohrvatska.hr
Mario Dent, dipl. ing.
Direktor prodaje
+385 (0)1 6167 679
mario.dent@autohrvatska.hr
Damir Vujnovac
Voditelj prodaje
+385 (0)1 6167 708
damir.vujnovac@autohrvatska.hr
Goran Goreta
Voditelj prodaje za strateške kupce
+385 (0)1 6167 652
goran.goreta@autohrvatska.hr
Damir Horvat, dipl. ing.
Viši samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 501
damir.horvat@autohrvatska.hr
Kristian Tomić
Viši samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 556
kristian.tomic@autohrvatska.hr
Bruno Božičević
Viši samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 502
bruno.bozicevic@autohrvatska.hr
Ivan Marjanović
Samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 535
ivan.marjanovic@autohrvatska.hr
Šimun Petar Rožić
Suradnik
+385 (0)1 6449 953
simun.petar.rozic@autohrvatska.hr
Nina Ferdelja, dipl. oec.
Direktorica poslova
+385 (0)1 6167 750
nina.ferdelja@autohrvatska.hr
Nataša Kantoci
Suradnica
+385 (0)1 6167 625
natasa.kantoci@autohrvatska.hr
Petra Dandić Zgurić
Suradnica
+385 (0)1 6449 918
petra.dandic@autohrvatska.hr
Maja Gavran
Administratorica
+385 (0)1 6449 803
maja.gavran@autohrvatska.hr
Sanja Šarić
Administratorica
+385 (0)1 6167 500
sanja.saric@autohrvatska.hr
Mario Jurić
Suradnik
+385 (0)1 6167 790
mario.juric@autohrvatska.hr
Finka Dankić
Suradnica
+385 (0)1 6167 604
finka.dankic@autohrvatska.hr
Goran Tadić
Suradnik
+385 (0)1 6167 523
goran.tadic@autohrvatska.hr
Marko Juraić, dipl. ing.
Direktor poslova
+385 (0)1 6167 518
marko.juraic@autohrvatska.hr
Zoran Jandrić, dipl. ing.
Viši samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 530
zoran.jandric@autohrvatska.hr
Vesna Pavičić, prof.
Samostalna suradnica
+385 (0)1 6167 591
vesna.pavicic@autohrvatska.hr
Branimir Nadih
Samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 595
branimir.nadih@autohrvatska.hr
Hrvoje Beronić
Samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 788
hrvoje.beronic@autohrvatska.hr
Luka Kapraljević
Samostalni suradnik
+385 (0)1 6449 917
luka.kapraljevic@autohrvatska.hr
Ivica Sedić
Samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 504
ivica.sedic@autohrvatska.hr
Ivan Vorih
Suradnik
+385 (0)1 6449-945
ivan.vorih@autohrvatska.hr
Pavo Marušić, dipl. ing.
Direktor prodaje
+385 (0)1 6167 672
pavo.marusic@autohrvatska.hr
Svebor Jurjević
Voditelj prodaje
+385 (0)1 6167 659
svebor.jurjevic@autohrvatska.hr
Zoran Ružić, dipl. ing.
Viši samostalni komercijalist
+385 (0)1 6167 673
zoran.ruzic@autohrvatska.hr
Nenad Maraš
Samostalni komercijalist
+385 (0)1 6167 536
nenad.maras@autohrvatska.hr
Šimo Mrvelj
Samostalni komercijalist
+385 (0)1 6167 517
simo.mrvelj@autohrvatska.hr
Domagoj Maretić
Komercijalist
+385 (0)1 6167 531
domagoj.maretic@autohrvatska.hr
Leona Mikas
Samostalna suradnica
+ 385 (0)1 6167 658
leona.mikas@autohrvatska.hr
Tomislav Ružić
Samostalni komercijalist
+ 385 (0)1 6449 958
tomislav.ruzic@autohrvatska.hr
Boris Jambrović
Viši samostalni suradnik
+385 (0)1 6167 624
boris.jambrovic@autohrvatska.hr
Barbara Vidmar
Voditeljica marketinga gospodarskog programa
+385 (0)1 6167 618
barbara.vidmar@autohrvatska.hr

Auto Hrvatska PSC

Zagrebačka 15a
HR – 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 609 600

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 7 - 17 sati
sub: 7- 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)47 609 605
Prijem servisa +385 (0)47 609 611
+385 (0)47 609 612
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)47 609 604
+385 (0)47 609 610
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Sv. Leopolda B. Mandića 31e
HR – 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 226 202

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 7 - 17 sati
sub: 7 - 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)31 531 286
+385 (0)31 531 288
Prijem servisa +385 (0)31 636 773
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)31 226 202
+385 (0)31 638 774
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Naselje Lovrin, Rogovići 82d
HR – 52000 Pazin
Telefon: +385 (0)52 688 276

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 7 - 17 sati
sub: 7 - 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)52 688 239
Prijem servisa +385 (0)52 688 257
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)52 688 277
+385 (0)52 688 274
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Bujanovo 8
HR – 51219 Čavle
Telefon: +385 (0)51 506 555

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 8 - 18 sati
sub: 7 - 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)51 506 557
+385 (0)51 506 555
Prijem servisa +385 (0)51 506 530
+385 (0)51 506 531
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)51 506 547
+385 (0)51 506 540
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Dugopoljska 2
HR – 21204 Dugopolje
Telefon: +385 (0)21 668 470

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 8 - 20 sati
sub: 8 - 15:30 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)21 668 477
+385 (0)21 668 478
Prijem servisa +385 (0)21 668 480
+385 (0)21 668 481
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)21 668 490
+385 (0)21 668 495
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Poslovna zona Kneginec, M. Schlengera 13
HR – 42204 Turčin
Telefon: +385 (0)42 660 000

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 8 - 16 sati
sub: 7 - 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)42 660 020
+385 (0)42 660 001
Prijem servisa +385 (0)42 660 025
+385 (0)42 660 021
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)42 660 029
+385 (0)42 660 011
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Franka Lisice 85
HR – 23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 344 840

Radno vrijeme

Prodaja vozila pon – pet: 8 - 16 sati
Servis i prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 8 - 16 sati
sub: 7 - 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)23 344 841
+385 (0)23 344 840
Prijem servisa +385 (0)23 344 855
+385 (0)23 344 843
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)23 344 851
+385 (0)23 344 852
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700

Zastavnice 25c, Hrvatski Leskovac
HR – 10257, Brezovica
Telefon: +385 (0)1 6167 676

Radno vrijeme

Prodaja vozila
pon – pet: 8 - 16 sati
sub: 8 - 12 sati
Servis pon – pet: 7 - 19 sati
sub: 7 - 15 sati
Prodaja rezervnih dijelova pon – pet: 8 - 16 sati
sub: 8 - 15 sati
 
Prodaja vozila +385 (0)1 6554 622
+385 (0)1 6554 792
Prijem servisa +385 (0)1 6167 738
+385 (0)1 6167 526
Prodaja rezervnih dijelova +385 (0)1 6167 713
+385 (0)1 6167 570
Servis 0-24h +385 (0)99 499 4700