ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ GPS: MAN EFFICIENTCRUISE

GPS-Gestützter Tempomant - MAN EfficientCruise

Με μία ματιά

 • Προνοητικά οικονομικό
  Υπολογίζει τον πιο οικονομικό τρόπο οδήγησης λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία της διαδρομής.
 • Λιγότερες διακοπές στη δύναμη έλξης
  Η επέμβαση στην επιλογή των ταχυτήτων ανάλογα με την κατανάλωση αποτρέπει τις διακοπές στη δύναμη έλξης και εξοικονομεί καύσιμο.
 • Άνετη οδήγηση
  Αυξάνει τον συντελεστή άνεσης για τον οδηγό και φροντίζει για την αποφόρτισή του.

Προνοητική οδήγηση – εύκολη εξοικονόμηση

Το ελεγχόμενο μέσω GPS σύστημα ελέγχου ταχύτητας κίνησης MAN EfficientCruise ανιχνεύει ανωφέρειες και κατωφέρειες έως τρία χιλιόμετρα μπροστά. Έτσι μπορεί να προσαρμόζει συνεχώς τη βαθμίδα ταχύτητας και την ταχύτητα κίνησης για έναν οικονομικό τρόπο οδήγησης. Το κατέβασμα ταχυτήτων εμποδίζεται, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. Έτσι διασφαλίζονται λιγότερες διακοπές στη δύναμη έλξης και εξοικονομείται καύσιμο.

Το MAN EfficientCruise αξιολογεί την εξέλιξη της διαδρομής και προσδιορίζει τον οικονομικότερο τρόπο οδήγησης. Με τη διακριτική επέμβαση στην επιλογή ταχυτήτων που αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης δεν αποφεύγονται μόνο οι μεγάλες διακοπές στη δύναμη έλξης, αλλά προάγεται και η ιδιαίτερα αρμονική οδηγική αίσθηση. Ο οδηγός επιλέγει την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης και ρυθμίζει ένα από τα τέσσερα επίπεδα των διαθέσιμων ορίων ταχύτητας (ECO Level I - IIII). Το ECO Level μπορεί να προσαρμόζεται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

 • ECO Level I: ελάχιστη απόκλιση από την καθορισμένη ταχύτητα κίνησης, κατάλληλη για πυκνή κυκλοφορία και κακές καιρικές συνθήκες
 • ECO Level IIII: μεγαλύτερη απόκλιση από την καθορισμένη ταχύτητα κίνησης, κατάλληλη για πυκνή κίνηση σε αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς

MAN EfficientRoll: Έξυπνη κύλιση

Μέσω του συνδυασμού με το MAN EfficientRoll, το MAN EfficientCruise εξοικονομεί ακόμη περισσότερο καύσιμο και το όχημά σας κινείται ακόμα πιο οικολογικά.

Αυτό συμβαίνει επειδή και η κύλιση μέσω πρόβλεψης GPS ελέγχεται έξυπνα χάρη στο MAN EfficientRoll κι, έτσι, εξοικονομείται καύσιμο. Ακόμα και σε ελαφριά κατωφέρεια επιλέγεται αυτόματα η θέση νεκράς "N" στο κιβώτιο ταχυτήτων – ωστόσο μόνο όταν πραγματικά μπορεί να γίνει εξοικονόμηση καυσίμου. Έτσι αξιοποιείται η φόρα και το όχημα διατηρεί περισσότερο την ταχύτητά του από ό,τι με επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες; Εδώ!

Έχετε ερωτήσεις;

Συμβουλές; Καλύτερα προσωπικά: