Λύσεις τηλεματικής για τα οχήματα μεταφοράς σας: MAN DigitalServices

Λύσεις τηλεματικής για τα οχήματα μεταφοράς σας: MAN DigitalServices

Με μία ματιά

 • Η αποτελεσματική διαχείριση στόλου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη
  Με τη βοήθεια εκτενών δεδομένων οχήματος και οδήγησης, μπορείτε να βελτιώσετε τον σχεδιασμό διαδρομών και την αξιοποίηση οχημάτων, μειώνοντας έτσι το κόστος καυσίμων και δραστηριοτήτων διαχείρισης.
 • Κάντε τις καθημερινές εργασίες πιο εύκολες
  Η αυτόματη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών ταχογράφου και κάρτας οδηγού μειώνει το κόστος διαχείρισης και απλουστεύει το έργο των διαχειριστών στόλου και των οδηγών.

Κορυφαία αποδοτικότητα: πρωτοποριακή διαχείριση στόλου για προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών

MAN DigitalServices

Για τις βιοτεχνίες και τις εταιρείες διανομής δεμάτων, στις μεταφορές εμπορευμάτων ή στη μεταφορά επιβατών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του στόλου, είναι απαραίτητη η διαφανής διαχείριση του στόλου. Με τη MAN DigitalServices παρακολουθείτε τα οχήματά σας συνεχώς.

Εντοπίστε τα οχήματά σας ανά πάσα στιγμή και - εάν είναι απαραίτητο - μπορείτε να παρέμβετε στον σχεδιασμό διαδρομών για να παραμείνετε ακριβείς και αξιόπιστοι.

Μπορείτε να αξιολογήσετε δίκαια και αντικειμενικά την απόδοση των οδηγών σας όσον αφορά τον οικονομικό και αποδοτικό τρόπο οδήγησης, με βάση λεπτομερή δεδομένα οδήγησης και χρήσης που διατίθενται σε εσάς μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι δυνατότητες βελτιστοποίησης που προκύπτουν από αυτό ενισχύουν τις γνώσεις των οδηγών σας, μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κατανάλωση καυσίμου και να συμβάλουν στη μείωση της φθοράς του οχήματος.

Χάρη στην αυτόματη αξιολόγηση ταχογράφου και κάρτας οδηγού και την αυτόματη αρχειοθέτηση αυτών των δεδομένων οδήγησης, η καθημερινή εργασία απλουστεύεται και διευκολύνεται τόσο ο υπεύθυνος του στόλου οχημάτων όσο και ο οδηγός. Τα εκτενή δεδομένα οδήγησης καθιστούν δυνατό επίσης τον πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό διαδρομών και προγραμματισμό εφαρμογής για μέγιστη διαθεσιμότητα οχημάτων.

Όλες οι υπηρεσίες οχημάτων μεταφοράς

 • Δωρεάν βασικό πακέτο με τις σημαντικότερες βασικές λειτουργίες για τη διαχείριση του στόλου σας
 • Αξιόπιστο ιστορικό διαδρομών και ανάλυση χρήσης οχημάτων
Για κράτηση
 • Αυτόματη ανάγνωση και αποθήκευση δεδομένων ταχογράφου και κάρτας οδηγού
 • Εύκολη αρχειοθέτηση των δεδομένων οδήγησης και χρήσης
Για κράτηση
 • Ιστορικό διαδρομών των τελευταίων 25 μηνών για τον προσδιορισμό δυνατοτήτων βελτίωσης της απόδοσης των οδηγών
 • Αξιόπιστος, αποδοτικός σχεδιασμός δρομολογίων με πλούσιο υλικό χαρτών
Για κράτηση
 • Μειωμένο διάστημα παρακολούθησης μέσω GPS για αίτημα τοποθεσίας των οχημάτων σας με ακρίβεια λεπτού
 • Καθιστά δυνατή την έγκαιρη παρέμβαση στον σχεδιασμό διαδρομών
Για κράτηση
 • Αντιπροσωπευτικές αναλύσεις οχημάτων για αναγνώριση μη αποδοτικών τρόπων οδήγησης
 • Καθιστά δυνατές συγκρίσιμες αξιολογήσεις οδηγών για τον στόλο σας
Για κράτηση
 • Συνοπτική παρουσίαση χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης
 • Αποδοτικός σχεδιασμός χρήσεων και δρομολογίων κατά περίπτωση χάρη στη μετάδοση των δραστηριοτήτων των οδηγών με ακρίβεια λεπτού
Για κράτηση

Ο δικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας


Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης πελατών MAN DigitalServices

Εργάσιμες ημέρες 08:00 - 17:00

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Έχετε ερωτήσεις;

Ψηφιακές υπηρεσίες για τον στόλο σας