MAN Transport Solutions: Neuvontamme varmistaa onnistuneen siirtymisen vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin

Transport Solutions -ratkaisut

Yhdellä silmäyksellä

 • Käyttöanalyysi ja liikkuvuuskonseptit
  Analysoimme yrityksesi toimintaa ja kehitämme räätälöidyn liikkuvuuskonseptin ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät.
 • Latausinfrastruktuuri ja energiansyöttö
  Suunnittelemme latausinfrastruktuurin rakentamisen yhdessä sinun kanssasi ja kehitämme yrityksellesi optimaaliset strategiat energiansyöttöön.
 • Neuvonta eMobility-ratkaisun käyttöönottoon
  Pätevänä kumppaninasi tuemme sinua eMobility-ratkaisun käyttöönotossa ja työntekijöidesi kouluttamisessa.

Onnistunut siirtyminen vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin

Ensimmäisestä sähkökuorma-autosta integroidun ajoneuvokalustoyhdistelmän hallintaan – siirtyminen vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin herättää paljon kysymyksiä. MAN Transport Solutions -ratkaisujen 360°-neuvontapalvelut antavat sinulle luotettavia vastauksia.

/
Reichweitenermittlung

Toimintasäteen määrittäminen

 • Ajoneuvon käytön analysointi
 • Käyttöprosessien simulointi ja tarvittaessa ajoneuvon reittien mukauttaminen
 • Vaadittavien toimintasäteiden ja kuljetuskapasiteettien määritys

/
Netzwerkanalyse

Verkkoanalyysi

 • Sähköajoneuvojen käyttöön vaikuttavien yritys- ja alakohtaisten tekijöiden määrittäminen (esim. liikenne, ajosyklit, kuorma, topografia, oheislaitteet)
 • Yrityksellesi optimaalisen kalustoyhdistelmän kokoaminen
 • CO2-säästöjen analyysi

/
Ladekonzepte

Latauskonseptit

 • Räätälöidyn latausstrategian kehittäminen
 • Latausaikataulujen simulointi ja optimointi
 • Latausinfrastruktuurin konseptit ja varikon mukautukset

/
Energieversorgung

Energiahuolto

 • Yrityksen odotettavissa olevan energiankulutuksen analyysi
 • Turvallisen oman energiahuollon konseptien laatiminen ja tarkastus
 • Energianhallinta sähkönsaannin ja yrityskohtaisten vaatimusten optimointipotentiaalit huomioiden

/
Energiespeicher

Energia-akku

 • Akkuteknologioihin ja niiden käsittelyyn liittyvä neuvonta
 • Ajoneuvon akkujen kestävän 2nd life -käyttömahdollisuuksien havainnollistaminen
 • Tietoa akkujen elinkaaren hallinnasta

/
Service

Huolto

 • Neuvonta korjaamovarustuksen ja -prosessien mukauttamiseksi
 • Konseptit turvallisuuskoulutuksille ja suurjännitejärjestelmien turvallisen käsittelyn koulutuksille
 • Työntekijöiden tekniikka- ja ajoharjoittelun määrittämisen tukeminen

/
Reichweitenermittlung

Toimintasäteen määrittäminen

 • Ajoneuvon käytön analysointi
 • Käyttöprosessien simulointi ja tarvittaessa ajoneuvon reittien mukauttaminen
 • Vaadittavien toimintasäteiden ja kuljetuskapasiteettien määritys

/
Netzwerkanalyse

Verkkoanalyysi

 • Sähköajoneuvojen käyttöön vaikuttavien yritys- ja alakohtaisten tekijöiden määrittäminen (esim. liikenne, ajosyklit, kuorma, topografia, oheislaitteet)
 • Yrityksellesi optimaalisen kalustoyhdistelmän kokoaminen
 • CO2-säästöjen analyysi

/
Ladekonzepte

Latauskonseptit

 • Räätälöidyn latausstrategian kehittäminen
 • Latausaikataulujen simulointi ja optimointi
 • Latausinfrastruktuurin konseptit ja varikon mukautukset

/
Energieversorgung

Energiahuolto

 • Yrityksen odotettavissa olevan energiankulutuksen analyysi
 • Turvallisen oman energiahuollon konseptien laatiminen ja tarkastus
 • Energianhallinta sähkönsaannin ja yrityskohtaisten vaatimusten optimointipotentiaalit huomioiden

/
Energiespeicher

Energia-akku

 • Akkuteknologioihin ja niiden käsittelyyn liittyvä neuvonta
 • Ajoneuvon akkujen kestävän 2nd life -käyttömahdollisuuksien havainnollistaminen
 • Tietoa akkujen elinkaaren hallinnasta

/
Service

Huolto

 • Neuvonta korjaamovarustuksen ja -prosessien mukauttamiseksi
 • Konseptit turvallisuuskoulutuksille ja suurjännitejärjestelmien turvallisen käsittelyn koulutuksille
 • Työntekijöiden tekniikka- ja ajoharjoittelun määrittämisen tukeminen

Ihr erfolgreicher Umstieg auf alternative Antriebe

Hallinnoimme tulevaa liikennettäsi

MAN-asiantuntijatiimimme tukee sinua kokonaisvaltaisesti ja selventää kaikki olennaiset kysymykset kanssasi viimeisiin yksityiskohtiin asti.

Reichweitenplanung für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Sähköajoneuvojen käyttöönotto on luonnollisesti järkevää vain silloin, kun niiden toimintasäde ja kuljetusteho ovat riittävän suuret. Kaupungin sisällä tapahtuvassa käytössä monet ajoneuvot selviävät vain 80–120 kilometrin matkasta. Jos päivittäinen ajosuoritus on tällä alueella, sähköinen liikenne on todellinen vaihtoehto. Jotta saat luotettavia tietoja käyttömahdollisuuksista ja taloudellisuudesta, sinun on kuitenkin huomioitava vielä muita tekijöitä.

MAN Transport Solution huolto ja kunnossapito

Siirtyminen sähköajoneuvoihin tarkoittaa yrityksellesi enemmän kuin vain yhden tai useamman ajoneuvon vaihtamista. Se on askel tulevaisuuden liikkuvuuteen – kaikkien siihen liittyvien etujen kanssa. Sähkökäyttöisyys tuo kuitenkin useita muutoksia käyttöön: Aina reittien suunnittelusta päivittäiseen kuormaukseen, ajotapoihin ja korjaamovarustukseen. Siksi onkin tärkeää, että työntekijäsi ja huoltamosi ovat hyvin valmistautuneita muutokseen.

Yhteistyössä MAN Academy -akatemian kanssa koulutamme työntekijöitäsi, jotta he voivat hyödyntää mahdollisimman hyvin kaikki uudet sähköajoneuvot. Tiedotamme mahdollisista riskeistä ja sähköajoneuvojen oikeasta käsittelystä onnettomuustapauksessa tai toimintahäiriön yhteydessä. Olemme myös huoltokumppaneidesi käytettävissä kaikissa sähköajoneuvoihin liittyvissä kysymyksissä.

MAN Transport Solution energiahuolto

Se, voitko tavoitella sähköautokalustoon siirtymisellä säästöjä suhteessa perinteisiin ajoneuvoihin, riippuu olennaisesti energiahuollon suunnittelusta. Tarkastamme sinua varten kaikki mahdolliset keinot kustannusten optimointiin. Esimerkiksi sen, miten käytät tarkoituksellisesti edullisen virranhankinnan aikoja ja vältät latauspiikit porrastetulla latauksella. Tai miten voit optimoida sähkönsaantikustannukset käyttämällä ja tallentamalla itse tuotettua energiaa esim. ajoneuvojen akkujen lataamista varten.

Eräs eMobilityn avaintekijä on ajoneuvon akku. Sen tila ja suorituskykyisyys ovat ratkaisevia tekijöitä sähköajoneuvojen kustannustehokkaalle käytölle.

Jokaisen akun kapasiteetti ja tehokkuus heikentyvät väistämättä iän myötä. Esimerkiksi käyttöominaisuuksilla, huollolla ja lataustiheydellä on kuitenkin merkittävä vaikutus siihen, kuinka nopeasti ja kuinka paljon akun teho heikkenee. Optimoitu akunhallinta on siten olennainen osa sähköiseen liikkuvuuteen siirryttäessä.

Die richtige Ladetechnik für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Oikean lataustekniikan avulla luodaan optimaalinen perusta sähköajoneuvon käytölle: Akkujen lataaminen vuoron päätyttyä takaa seuraavana päivänä jopa 200 kilometrin toimintasäteen (NEDC:n mukaan). MAN eTGM suoriutuu lisäreiteistä saman päivän aikana esimerkiksi silloin, kun sitä ladataan pikalatausasemalla lounastauon ajan. Combo-pistorasia CCS mahdollistaa jopa 150 kW:n latausvirrallaan akun täyteen lataamisen enintään kahdessa tunnissa.

Tärkeimmät vaikuttavat seikat

Päällirakenteiden, kuten vaihtolavat, kylmäkontit tai jätepuristimet, sähköenergia tulee MAN eTGM -mallissa suoraan ajoneuvon akuista. Oheislaitteiden käyttö johtaa siis väistämättä sähköajoneuvosi toimintasäteen pienenemiseen. Kuinka voimakas tämä vaikutus on, riippuu sekä päällirakenteen tyypistä että sen käytön intensiivisyydestä. Analysoimme tästä syystä yksityiskohtaisesti yrityksessäsi käytössä olevien oheislaitteiden virrankulutuksen ajoneuvossasi. Tällä tavoin saatuja tietoja käytetään suoraan toimintasäteen laskentaan ja reittien optimointiin.

Sähkökuorma-autot voivat tuoda esille vahvuutesi ennen kaikkea kaupunkiympäristössä: Tyypillisen kaupunkiliikenteen todellinen keskimääräinen nopeus on 16–20 km/h. Nopeusrajoitukset ovat useimmilla reiteillä 50–60 km/h. Sähköiset käyttökonseptit toimivat näillä nopeusalueilla erityisen energiatehokkaasti. Lisäksi, toisin kuin polttomoottorilla matkaustaminen, Stop&Go -liikenne ei enää kuormita energiatasoasi. Päinvastoin: Rekuperaation avulla MAN eTGM siirtää jokaisella jarrutuskerralla sähköenergiaa takaisin akkuun.

Ennakoiva ajotyyli säästää energiaa. Tämä koskee kaikkia ajoneuvoja. Sähkökäytössä hyvin koulutettu kuljettaja voi lisäksi saavuttaa merkittävästi suuremman toimintasäteen. Pehmeä kiihdytys ja rekuperaation tavoitteellinen käyttäminen vähentävät energiankulutusta merkittävästi.

Kuorman paino ja ajoreitin maastoprofiili vaikuttavat sähkökuorma-auton toimintasäteeseen suhteellisen vähän. Merkittävästi suurempi vaikutus on lämmityksen käytöllä ja suuremmilla nopeuksilla. Siksi on tärkeää laatia yksityiskohtainen analyysi reiteistä ja lataustarpeesta. Se antaa tärkeitä tietoja ajoreittien optimointia ja ajoneuvon kierroksia varten.

Sähkökäyttö tuottaa selvästi vähemmän poistolämpöä kuin polttomoottori. MAN eTGM hyödyntää tästä syystä täysin sähköistä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmää. Se toimii niin tehokkaasti, että sen virrankulutus ei juurikaan vaikuta sähköajoneuvosi toimintasäteeseen.

Liikkuvuus huomispäivän kaupunkiliikenteessä

MAN eTGM
MAN eTGM
 • Täysin sähköinen jopa 190 kilometrin toimintasäteellä
 • Erinomainen energia- ja kustannustehokkuus
 • Erinomainen joustavuus ja MAN eMobility -kokonaispaketti
Lisätietoa MAN eTGM:stä
MAN eTGE
MAN eTGE
 • Päästötön täysin sähköinen moottori
 • Liike-energian talteenotto
 • Suuri kuljetuskapasiteetti
 • Optimaalinen kaupungin sisäisessä jakeluliikenteessä
MAN eTGE:hen

Haluatko lisätietoa? Löytyy täältä!

Neuvontaa? Mieluiten henkilökohtaisesti:

Onko sinulla kysyttävää?