MAN Bridge

Kiire ülevaade

 • Hõlbus digitaliseerimine
  Telemaatika baasteenusega MAN Bridge saate oma olemasolevad sõidukid Telematik Bord Modul 2-ga (TBM2) viia uusimale digitaalsele standardile.
 • Sõidukipargi jälgimine uute ja olemasolevate sõidukite jaoks
  MAN Bridge’i kasutamine hõlbustab kogu teie sõidukipargi haldamist.

Teie olemasolevate sõidukite kasutamise analüüs

MAN Bridge’iga saate RIO platvormi Marketplace’i digiteenuseid kasutada ka oma MAN-i sõidukites, milles on Telematik Bord Modul 2 (TBM2).

MAN Bridge on teie stardipakett, mis võimaldab kasutada Marketplace’i digiteenuseid. See kergendab teie jaoks kogu sõidukipargi ühtse haldamise alustamist – seda ka sõidukites, milles on Telematik Bord Modul 2 (TBM2). Teenus MAN Bridge sisaldab rakendusi sõidukipargi jälgimiseks ja kasutamise analüüsimiseks.

Sõidukipargi jälgija võimaldab kuvada kõiki sõidukeid ja nende praegust asendit, mida värskendatakse viieminutiliste vahedega. Sõidukikasutuse analüüs kogub olulisi andmeid sõitmise aja, kulude ja kiiruse kohta, et analüüsida ökonoomsust. Lisaks võimaldab MAN Bridge edastada andmeid rakendusse Pocket Fleet.

Marketplace’ist saab tellida juurde tasulisi digiteenuseid.

Teenuse maht

 • Sõiduki asukoha tuvastamine: sõiduki asukoha edastamine viieminutilise vahega
 • 10-päevane andmete ajalugu sõiduaja, seisuaja ja mootori tööaja kohta
 • Kuluandmed ja CO2 emissioonide väärtused
 • Teekond ja keskmine kiirus
 • Kogumass
 • Max 30 päeva minevikku ulatuv väljasõidukontroll rakendusega MAN Driver

See toimib nii

1
MAN Bridge’i tellimine

Avage MAN Bridge’i tellimiseks Marketplace.

2
Rakendusliidese (API) kontrollimine

Kontrollige enne MAN Bridge’i installimist oma olemasolevat rakendusliidest (API). API kaudu ühendatakse platvormiga MAN TeleMatics välised süsteemid, nt logistikatarkvara või ise välja töötatud süsteemid. Mitteühilduva API korral on oht, et teiste tootjate süsteemidega ei saa enam ühendust luua.

3
Üleminek MAN TeleMatics-ilt RIO Platform-ile

MAN TeleMatics-i funktsioone ja liideseid ei saa pärast MAN Bridge’i aktiveerimist enam kasutada. Peale selle ei võeta RIO Platformi üle süsteemi MAN TeleMatics ajalooandmeid.

4
Lisateenuste tellimine

Pärast MAN Bridge’i tellimist saate Marketplace’i kaudu tellida ka teisi teenuseid tasu eest. Pange tähele, et teiste teenuste funktsioonid võivad olla piiratud. Piirangute kohta leiate üksikasjalikku teavet vastava teenuse lehelt Marketplace’is.

See teenus on saadaval MANi veokite, kuid mitte MAN TGE ega MANi ja NEOPLANi busside jaoks.

Teie kontaktisik


MAN DigitalServices’i teabeliin

Tööpäeviti vahemikus 08.00 kuni 17.00.

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Kas teil on küsimusi?

Teie sõidukipargi digiteenused