MAN Danmark

MAN TGE i indsats som mobil coronavirus-teststation

Forespørg på køretøjet
MAN coronavirus-diagnosekøretøjet på vej som mobil coronavirus-teststation

Oversigt

 • Hurtige testresultater
  Takket være integreret SARS-CoV-2-testudstyr ligger resultatet af en PCR-test som regel klar efter mindre end en time.
 • Fleksibel og mobil
  Køretøjet kommer hurtigt hen til de steder, hvor der opstår et nyt hotspot, eller hvor test- og laboratorieforholdene er begrænsede eller slet ikke forefindes.
 • Avanceret medicinsk teknik
  MAN TGE er udstyret med innovativ diagnoseteknologi. Selve analysen af testen baserer på moderne molekylærdiagnostik (PCR-test).

PCR-test med MAN diagnosekøretøj til test af coronavirus

MAN coronavirus-diagnosekøretøjet er vores bidrag til kampen mod COVID-19-pandemien.

En verdensomspændende pandemi har nu i flere måneder haft et fast greb om både civilsamfundet og erhvervslivet. Sammen med anerkendte eksperter og partnervirksomheder har vi udarbejdet et innovativt og anvendeligt koncept for at kunne yde et bidrag til at inddæmme den lokale smittespredning i forbindelse med COVID-19-pandemien: MAN coronavirus-diagnosekøretøjet.

Som mobil teststation kan vores MAN TGE komme derhen, hvor der er brug for den, hvis der opstår et nyt hotspot eller et akut testbehov. På denne måde er det muligt at flytte testkapacitet rundt efter behov og anvende den der, hvor behovet er størst.

I vores specialkøretøj kan der udføres PCR-test med en kapacitet på over 500 test om dagen, og resultaterne ligger klar efter mindre end en time. Med en fuldautomatisk analyseproces og en fuldt digital proceskæde kan vi spare vigtig tid i bestræbelserne på at få brudt smittekæder og stoppet spredningen af virus.

Vores netværk af professionelle partnere

Det innovative køretøjskoncept er udarbejdet gennem et unikt samarbejde med eksperter inden for medicinsk teknik, læger, ekspertrådgivere for epidemibeskyttelse samt vores samarbejdspartnere inden for køretøjsindustrien.

Udviklingspartner på MAN coronavirus-diagnosekøretøjet

Vision, ide og køretøjskoncept

Samarbejde mellem MAN Truck & Bus, Leeloo Engineering og Leeloo Medical.

Infektionsbeskyttelse, epidemibeskyttelse og patienthåndtering

Faglig rådgivning fra ambulanceoperatør MKT-Krankentransport og Fachstelle Seuchenschutz des Medizinischen Katastrophen-Hilfswerk Deutschland e.V. (MHW)

Ombygning, indretning og opbygning

Samarbejde mellem MAN Bus Modification Center i Plauen og AMS Ambulanzmobile

Medicinsk teknik, testudstyr og laboratoriediagnostik

I pilotprojekt med aprimeo diagnostics.

Sådan er arbejdsgangen for MAN coronavirus-diagnosekøretøjet

Et problemfrit forløb lige fra booking af køretøjet til rengøring efter anvendelse: MAN coronavirus-diagnosekøretøjet kører til det ønskede indsatssted. Selve prøvetagningen, analyse af test og formidling af testresultatet sker lokalt i en løbende proces.

Innovative køretøjskoncepter

Udgangspunktet for MAN coronavirus-diagnosekøretøjet er en ombygget MAN TGE med en turbodieselmotor på 177 hk, som er indrettet specielt til at tilgodese de medicinske behov. Den kompakte variant tilbyder desuden firehjulstræk.

MAN coronavirus-diagnosekøretøjet er bygget op over en MAN TGE med 177 hk.
Standardudførelsen af MAN TGE coronavirus-diagnosekøretøjet

Den kompakte variant af MAN TGE

 • Høj testkapacitet og mindre desinfektionsarbejde
 • Prøvetagningen foretages uden for køretøjet
 • Med om bord: 16 SARS-CoV-2-testapparater i et innovativt vibrationsdæmpet racksystem

Den udvidede variant af MAN TGE coronavirus-diagnosekøretøjet

Den udvidede variant af MAN TGE med patientrum

 • Høj fleksibilitet ved akut testbehov og hyppige lokationsskift
 • Integreret, separat patientrum til prøvetagning med to automatiske døre
 • Særskilt lokale med 8 SARS-CoV-2-testapparater i et vibrationsdæmpet racksystem

Praksisorienteret køretøjsudstyr

Lastrummet i MAN TGE er udbygget således, at der i den udvidede version af køretøjet er to separate områder til hhv. prøvetagning og diagnoseområde til undersøgelse af prøverne. I den kompakte version bruges hele lastrummet som diagnoserum. Prøvetagning foregår derfor uden for køretøjet.

Detaljeret gennemgang af udstyret i patientrummet og diagnoserummet

 • To automatiske skydedøre (kun i den udvidede køretøjsversion) til opdelt ind- og udstigning
 • Belysningskoncept til den indvendige arbejdsplads samt eldrevne og oplyste trin
 • Motoruafhængigt klimaanlæg og parkeringsvarme
 • Håndvask med berøringsfrit armatur
 • Køleskab med lås
 • Internet takket være MAN Telematik Box
 • 220-V-udtag til computere, printer og andet udstyr til dataregistrering og -behandling
 • Opbevaringsplads til berøringsfri adgang til mundbind, handsker, beskyttelsesdragter og desinfektionsmidler
 • Ekstern boks til bortskaffelse af kontamineret materiale
 • Mulighed for ekstern strømforsyning

Diagnoseudstyr iht. den nyeste teknik

Med om bord i MAN coronavirus-diagnosekøretøjet er – alt efter køretøjsvariant – 8 eller 16 SARS-CoV-2-testapparater, der er anbragt i et specielt vibrationssikret racksystem med brugervenlig adgang. Takket være modulopbygningen kan specialkøretøjet også anvendes til andre medicinske formål.

SARS-CoV-2-testudstyr i MAN coronavirus-diagnosekøretøjet.

Innovativt testudstyr

Det anvendte SARS-CoV-2-testudstyr om bord i køretøjet opfylder de højeste standarder inden for molekylærdiagnostik – der kræves således ikke noget separat renrum til den fuldautomatiske PCR-test. Testudstyret kan betjenes uden laboratorie-fagpersonale.

Prøven overføres til prøverøret via en vatpind.

Fuldautomatisk analyseproces

Prøven tages med en vatpind fra næsen eller svælget og anbringes derefter helt enkelt i et prøverør. Dette rør, der allerede indeholder alle nødvendige reagenser til udførelse af selve testkørslen, behandles efterfølgende fuldautomatisk i testudstyret. Da hvert rør udgør et lukket system, er der minimal smittefare forbundet med håndteringen. Det er ikke nødvendigt at nedkøle rørene eller prøverne.

Prøverøret analyseres i testudstyret.

Høj kvalitetsstandard

Coronavirus-strakstesten, der kan udføres i køretøjet, opfylder kvalitetsstandarderne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Ved at anvende CE-certificeret 5'er-pooling kan testkapaciteten samles, så der pr. køretøj kan genereres mere end 500 testresultater hver dag. Testresultatet foreligger som regel allerede efter mindre end en time, og det kan formidles videre til testpersonen via en digital grænseflade.

Ofte stillede spørgsmål om MAN coronavirus-diagnosekøretøjet

Ved mistanke om SARS-CoV-2-infektion og risiko for spredning blandt mange personer i området kan der med en hurtig indsats fra de mobile specialkøretøjer gribes målrettet ind for at bryde smittekæderne. Køretøjerne kan enkeltvis eller som en del af en større flåde af testkøretøjer nå ud til mennesker i private hjem, på arbejdspladser og skoler eller på udvalgte steder, hvor der er opstået et akut behov for test.

Coronavirus-testen om bord i køretøjet er en fuldautomatisk, molekylærdiagnostisk test. Der udføres en såkaldt PCR-proces med en polymerase-kædereaktion.

Der er indbygget op til 16 strakstestapparater i bilen, som desuden er integreret i et digitalt netværk. Inden for rammerne af Point of Care-testning leverer de hurtige testresultater – som regel på mindre end en time.

Begrebet Point of Care-testning eller blot POCT beskriver en laboratoriediagnostik, som ikke udføres i et centralt laboratorium, men derimod mobilt og patientnært.

I begge varianter af MAN TGE foretages selve prøvetagningen enten i køretøjet eller ved køretøjet. Den egentlige diagnostik sker altid i køretøjet.

Specialkøretøjerne med automatiseret Point of Care-diagnostik om bord kan bestilles og betjenes af koncerner med egen driftslæge samt af flådeoperatører inden for det ambulante sundhedsområde. De fuldt udstyrede specialkøretøjer kan konfigureres operatørspecifikt og er straks klar til brug. Grundet de medicinske krav er specialkøretøjerne ikke egnet til privat brug.

MAN TGE fås som udgangspunkt i to køretøjsvarianter. Den første variant er baseret på en 3,5 ton MAN TGE og har en testkapacitet på mere end 500 testresultater om dagen. Den anden variant er bygget op over en 5,5 ton MAN TGE og har et dedikeret prøvetagningsrum, hvilket gør køretøjet og hele opsætningen meget mobil. Denne variant har kapacitet til op til 250 testeresultater om dagen.

Med udgangspunkt i de to varianter af MAN TGE på hhv. 3,5 og 5,5 ton kan operatøren bestille særlige konfigurationer med hensyn til ekstraudstyr. Vi udarbejder gerne et individuelt tilbud med afsæt i en personlig rådgivningssamtale.

Testresultaterne overføres digitalt via Wi-Fi, Bluetooth eller mobildata fra testudstyret til køretøjets computer, hvor dataene ligger både som PDF, der kan formidles videre, samt i formatet HAL7, der er forberedt til relevante grænseflader. Det gør automatisk videresendelse til eksisterende overførselssystemer muligt og dermed en fuldt digitaliseret proceskæde med nøjagtig sporbarhed i henhold til gældende lovgivning på databeskyttelsesområdet.

De fleksible multiplex-prøverør kan ud over SARS-CoV-2 også anvendes til alle andre sporingstyper, som er mulige med PCR-diagnostikken. Specialkøretøjets modulopbygning efter højeste medicinske standard gør det desuden muligt at bruge køretøjet som medicinsk indsatskøretøj, og det kan på længere sigt anvendes til en bred vifte af testnings-, vaccinations- og donorprocesser.

PCR-testen i Vivalytic Analyzer anses for at være den bedste tilgængelige coronatest med en sensitivitet på 98% og en specificitet på 100 %, der gør den markant bedre end alle andre testprocesser som f.eks. med billigere antigentest, der har en væsentligt lavere sensitivitet. PCR-testen kan ud over at påvise SARS-CoV-2 også teste for en række andre vira, f.eks. influenza A og B. Særligt i risikoområder og lokale hotspots, hvor det giver god mening at indsætte MAN coronavirus-diagsnosekøretøjet, bør man anvende PCR-testmetoden.

Lægeforsyning af flere sektorer samt den intelligente anvendelse af innovative forsyningskoncepter i især landområder er meget aktuelle emner inden for den medicinske branche. MAN coronavirus-diagnosekøretøjet kan ud over den akutte indsats med henblik på at inddæmme COVID-19-pandemien også ses som det første innovative skridt hen mod en bredere og mere fleksibel områdeforsyning. Den intelligente og digitalt opkoblede flådeløsning kan her være det første skridt hen imod egentlige mobile forsyningskoncepter.

Flere oplysninger? Så er det denne vej!

Har du spørgsmål?

Tekniske data