MAN Danmark

SÅDAN BLIVER OMSTILLINGEN TIL ALTERNATIVE DREV EN SUCCES

Med Transport Solutions bliver omstillingen til alternative drev en succes

OVERSIGT

 • Netværksanalyse og mobilitetskoncepter
  Vi analyserer dine processer og udvikler et skræddersyet mobilitetskoncept, der tager hensyn til alle relevante faktorer.
 • Ladeinfrastruktur og energiforsyning
  I fællesskab planlægger vi opbygningen af ladeinfrastrukturen og udvikler den bedst tænkelige strategi for energiforsyning for dit firma.
 • Rådgivning ved overgang til e-Mobilitet
  Som faglig rådgiver er vi med på sidelinjen ved din omstilling til e-Mobilitet. Gennem MAN Academy hjælper vi dig også med uddannelse af dine medarbejdere.
/
Reichweitenermittlung

Bestemmelse af rækkevidde

 • Analyse af køretøjsindsatser
 • Simulation af dine driftsprocesser og evt. tilpasning af køretøjsbrug
 • Kortlægning af rækkevidder og transportkapaciteter

/
Netzwerkanalyse

Netværksanalyse

 • Fastlæggelse af drifts- og branchespecifikke faktorer, der påvirker anvendelsen af eldrevne køretøjer (f.eks. trafik, kørselscyklusser, nyttelast, topografi, sekundære forbrugsenheder)
 • Sammensætning af det optimale flådemiks for din virksomhed
 • Analyse til CO2-besparelser

/
Ladekonzepte

Opladningskoncepter

 • Udvikling af en skræddersyet ladestrategi
 • Simulation og optimering af ladetidsplaner
 • Koncepter til ladeinfrastruktur og tilpasninger på depotet

/
Energieversorgung

Energiforsyning

 • Analyse af forventede energiforbrug i din virksomhed
 • Udvikling og test af koncepter til sikker egenstrømforsyning
 • Energistyring under inddragelse af optimeringspotentialer ved strømkøb og driftsspecifikke krav

/
Energiespeicher

Energilager

 • Rådgivning om batteriteknologier og håndtering
 • Strategi for bæredygtig genanvendelse af brugte køretøjsbatterier
 • Oplysninger om livscyklus-styring af batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om tilpasning af værkstedsudstyr og -processer
 • Koncepter til sikkerhedskurser og undervisning i sikker håndtering af højspændingssystemer
 • Støtte ved definition af teknik- og kørekurser til medarbejdere

/
Reichweitenermittlung

Bestemmelse af rækkevidde

 • Analyse af køretøjsindsatser
 • Simulation af dine driftsprocesser og evt. tilpasning af køretøjsbrug
 • Kortlægning af rækkevidder og transportkapaciteter

/
Netzwerkanalyse

Netværksanalyse

 • Fastlæggelse af drifts- og branchespecifikke faktorer, der påvirker anvendelsen af eldrevne køretøjer (f.eks. trafik, kørselscyklusser, nyttelast, topografi, sekundære forbrugsenheder)
 • Sammensætning af det optimale flådemiks for din virksomhed
 • Analyse til CO2-besparelser

/
Ladekonzepte

Opladningskoncepter

 • Udvikling af en skræddersyet ladestrategi
 • Simulation og optimering af ladetidsplaner
 • Koncepter til ladeinfrastruktur og tilpasninger på depotet

/
Energieversorgung

Energiforsyning

 • Analyse af forventede energiforbrug i din virksomhed
 • Udvikling og test af koncepter til sikker egenstrømforsyning
 • Energistyring under inddragelse af optimeringspotentialer ved strømkøb og driftsspecifikke krav

/
Energiespeicher

Energilager

 • Rådgivning om batteriteknologier og håndtering
 • Strategi for bæredygtig genanvendelse af brugte køretøjsbatterier
 • Oplysninger om livscyklus-styring af batterier

/
Service

Service

 • Rådgivning om tilpasning af værkstedsudstyr og -processer
 • Koncepter til sikkerhedskurser og undervisning i sikker håndtering af højspændingssystemer
 • Støtte ved definition af teknik- og kørekurser til medarbejdere

En god start med alternative drev

Vi sikrer din fremtidige kørsel

Vores team af MAN eksperter hjælper dig gennem hele processen og afklarer alle relevante problemstillinger ned til mindste detalje.

Rækkeviddeplanlægning til dine MAN elkøretøjer

Til lastbiler og varebiler

Omlægningen til eldrevne køretøjer giver kun mening, hvis samme behov som ved en dieselbil er dækket. Ved distributionskørsel i byområdet tilbagelægger mange køretøjer ikke mere end 80 til 120 kilometer om dagen. Hvis det gennemsnitlige kørselsmønster ligger i dette område, er elkøretøjer et ægte alternativ. Men det er nødvendigt også at inddrage andre faktorer i overvejelserne for at nå frem til en pålidelig vurdering af mulige anvendelser og økonomi.


Til busser

Hybrid, gas eller udelukkende elektrisk? Det er kun muligt at afgøre, hvilke drivsystemer der optimerer din busflåde ved hjælp af meget detaljerede analyser af den specifikke anvendelse. Afgørende for sammensætningen af en optimal flådekombination er den rækkevidde, der kræves på de respektive buslinjer, navnligt ved ren elektrisk kørsel.

Med MAN Lion's City E kan du nu køre op til 270 km uden at skulle lade op. Men det er nødvendigt også at inddrage andre faktorer i overvejelserne for at nå frem til en pålidelig vurdering af mulige anvendelser og økonomi.

For eksempel kører elektriske busser mest økonomisk ved gennemsnitshastigheder på mellem 14 og 18 km/t. Faktorer som antallet af start- og bremsevirkninger, antallet af passagerer eller topografi langs disse linjer har også indflydelse på rækkevidden. Navnligt ved minustemperaturer kan varmelegemet reducere den mulige daglige kørselsrækkevidde betydeligt for elektriske busser.

Den rigtige ladeteknologi til dine MAN elkøretøjer

Til lastbiler og busser

Når virksomheden er udstyret med den rigtige ladeteknik, vil firmaadressen blive en optimal base for dine elkøretøjer: Ved at lade batterierne op efter dagens arbejde kan du starte på en frisk i morgen med den fulde rækkevidde til rådighed. Hvis du har mulighed for at parkere køretøjet ved en hurtigladestation, mens du holder pause, kan du forlænge den anvendelige rækkevidde samme dag. Combo-stikket CCS med op til 150 kW ladestrøm gør det muligt at lade batteriet fuldt op på maks. fire timer.


Til varebiler

Opladning via CCS-stik er også muligt på eTGE – men varebilen har også flere ladetricks i ærmet:

Wallbox (vekselstrøm)

 • Kompakt ladeenhed med 7,2 kW tilsluttet effekt.
 • Opladningstiden til en fuldstændig opladning med et batteriniveau på 100 % tager 5:20 timer.

Ladestation (jævnstrøm)

 • Kombistikdåse CCS med 40 kW tilsluttet effekt
 • Hurtig jævnstrømsladning til et batteriniveau på 80 % på 45 minutter

230 V-stikdåse

 • Muliggør genopladning af batteriet stort set overalt
 • Det anbefales at lade køretøjets batteri helt op natten over

MAN Transport Solutions for energiforsyning

Muligheden for at opnå besparelser i sammenligning med en konventionelt drevet flåde ved omstilling til e-Mobilitet afhænger i høj grad af energiforsyningens design. Vi analyserer alle mulige midler, som er til rådighed for dig til omkostningsoptimering. For eksempel hvordan du målrettet udnytter køb af billig strøm og undgår spidsbelastning ved brug af forskudte ladninger. Eller hvordan du kan optimere strømudgifterne ved at anvende og oplagre egenproduceret strøm til f.eks. opladning af elkøretøjerne.

En anden vigtig komponent med hensyn til e-Mobilitet er køretøjets batteri. Dets tilstand og ydeevne er afgørende for omkostningseffektiv drift af elkøretøjsflåder.

Det kan ikke undgås, at batterierne med tiden mister en smule kapacitet og ydelse. Faktorer som anvendelsesmønster, vedligeholdelse og ladefrekvens kan imidlertid i væsentlig grad påvirke, hvor hurtigt og i hvilket omfang batteriets ydelse aftager. En optimeret batteristyring er derfor en integreret del af vores koncept ved overgang til e-Mobilitet.

MAN Transport Solutions for service og vedligeholdelse

Overgangen til e-Mobilitet drejer sig for dit firma om mere end blot at udskifte et enkelt eller flere køretøjer. Det er din indtræden i fremtidens mobilitet – med alle de tilhørende fordele. Men de elektriske køretøjer medfører også en række forandringer for din virksomhed: Lige fra turplanlægning og daglige opladningsrutiner til ændringer af kørestil og nyt værkstedsudstyr. Det er derfor vigtigt, at såvel dine medarbejdere som dit serviceværksted er godt forberedt.

I samarbejde med MAN Academy uddanner vi dine medarbejdere, så de benytter firmaets nye køretøjer optimalt. Vi oplyser om mulige farer og korrekt håndtering af elkøretøjerne i tilfælde af en ulykke eller defekt. Og som kompetencepartner hjælper vi selvfølgelig også dit serviceværksted ved spørgsmål, der drejer sig om arbejdet på elkøretøjer.

Centrale faktorer

Til lastbiler

Opbygninger som f.eks. afrulningstippelad, kølebokse eller komprimatorer drives på MAN eTGM af strøm, der kommer direkte fra køretøjets batterier. Brugen af sådanne forbrugsenheder vil derfor uvægerligt påvirke rækkevidden af det eldrevne køretøj. Omfanget afhænger naturligvis af både typen af opbygning og brugen af den. Vi analyserer derfor strømforbruget af de sekundære forbrugsenheder på firmaets køretøjer. Denne viden tager vi herefter med over i processen til beregning af rækkevidde og kørselsoptimering.


Til varebiler

Køretøjslamper, multimediesystemer, USB-porte og assistentsystemer tærer også på batteriet. I MAN eTGE er alt sekundære forbrugsenheder derfor konstrueret med henblik på optimal energieffektivitet. Disse har derfor kun mærkbar indflydelse på rækkevidden, når de er i kontinuerlig drift under længerevarende standsninger. Netop af denne grund er eTGE'en udstyret med en strømbesparelsestilstand, der reducerer det sekundære forbrugsenheder.


Til busser

Sekundære forbrugsenheder såsom lygteanlæg, kørecomputer, passagerinformationssystemer og klippekortautomater har alle sammen brug for strøm fra batteriet. I hvor høj grad disse enheder påvirker rækkevidden, afhænger af køretøjets konfiguration og skal derfor analyseres isoleret

Elkøretøjerne fra MAN er på hjemmebane i byerne og de bynære områder: Her ligger den faktiske gennemsnitshastighed i området 16 til 20 km/t. Og hastighedsgrænserne på de fleste ture er på 50-60 km/t. I disse hastighedsområder arbejder elektriske drivsystemer særligt energieffektivt. Modsat kørsel med en forbrændingsmotor udgør Stop & Go-trafik ikke længere en belastning af energiregnskabet. Tværtimod: Rekuperation sikrer, at MAN elkøretøjerne kan sende strøm tilbage til batterierne, hver gang køretøjet bremser.

Spar energi ved at optimere din køreteknik. Det gælder for så vidt i alle køretøjer. I et eldrevet køretøj har en dygtig chauffør mulighed for at køre sig til en markant længere rækkevidde. Rolig acceleration og målrettet anvendelse af rekuperation sænker forbruget væsentligt.

Nyttelastens vægt og strækningens profil påvirker MAN elkøretøjets rækkevidde i mindre grad. Brugen af køretøjets varmeapparat og høj hastighed påvirker forbruget langt mere. Alligevel er det vigtigt at foretage en detaljeret analyse af rutenettet. Det giver nemlig vigtige oplysninger om, hvordan ruter og kørsel kan optimeres.

Til lastbiler og varebiler

En elmotor genererer betydeligt mindre overskudsvarme end en forbrændingsmotor. MAN eTGM og MAN eTGE anvender derfor et effektivt, fuldelektrisk varme- og klimasystem. Ikke desto mindre kan strømforbruget til opvarmning ved særligt lave minustemperaturer reducere dit elkøretøjs rækkevidde betydeligt. Vi viser dig, hvordan du takket være den rette strategi alligevel kan klare dine daglige ruter på pålidelig vis: Eksempelvis ved hjælp af målrettet foropvarmning af elvarevognen, mens den lades op.


Til busser

Varmeapparater og klimaanlæg er vigtige faktorer, der skal tages højde for i forbindelse med driften af en elbus. Især ved fuldelektrisk brug af varmeapparatet ved meget lave udetemperaturer må der regnes med, at rækkevidden bliver påvirket. For at sikre effektiv drift af MAN Lion's City E foretager vi en grundig analyse af klimabetingelserne og viser dig herefter forskelige løsningsmodeller, f.eks. anvendelse af ekstra varmeapparat under bestemte forhold.

Vores innovationer til din e-Mobilitet

Rådgivning med afsæt i real data

Rådgivning med afsæt i real data

Vi rådgiver dig som kunde og præsenterer egnede løsninger til Best in Class-opbygning af dit planlagte e-Mobilitets-system. Vores 360°-rådgivning omfatter netværksanalyse, ladeinfrastruktur, netforsyning og energilagring. Når du har taget din flåde af elkøretøjer i brug, vil vi kunne tilbyde dig løbende rådgivning med afsæt i real data. I den forbindelse gennemgår og optimerer vi dine anvendelser baseret på driftsdata, der er indhentet fra din virksomhed. På denne måde er du altid helt opdateret og kan planlægge de næste skridt baseret på faktisk viden.

Morgendagens energiløsninger

Morgendagens energiløsninger

Vi hjælper dig med globale, integrerede ladeløsninger og -strategier samt med rådgivning om optimering af energiomkostninger, så du kan undgå unødvendige belastninger. Du kan således fokusere alle kræfter på driften af din flåde af elkøretøjer.

Tilgængeligt i hele Europa
Dit individuelle 360°-mobilitetskoncept

Dit individuelle 360°-mobilitetskoncept

Mere end 100 kunder i hele Europa nyder allerede godt af vores MAN Transport Solutions! Brug muligheden for at modtage individuel rådgivning om indførslen af alternative motorteknologier.
Book tid til en rådgivningssamtale