MAN TGE kan køre på HVO-brændstof

Vidste du, at du i din MAN TGE kan reducere CO2 forbruget med hele 90%?

Din MAN TGE er nemlig HVO kompatibel*, hvilket betyder, at din MAN TGE kan køre på biologisk dieselolie, og uden det på nogen måde ændrer din garanti.

HVO Biodiesel - et godt alternativ

HVO Biodiesel er et godt alternativ til den almindelige dieselolie og er 100 % biologisk. Selvom dieselolien er biologisk, har den de samme tekniske egenskaber som fossil diesel. En anden særlig fordel, du vil opnå, er, at du vil udlede mindre CO2 samt reducere NOx-gasserne med helt op til 30 %. Dermed kan du altså reducere dit samlede CO2-regnskab totalt set.

HVO Biodiesel - påvirkning af partikelfilterets levetid

En eventuel påvirkning vil altid være positiv, idet HVO Biodiesel forbrænder renere, og derved udleder færre partikler. Andelen af sundhedsskadelige partikler vil ligeledes blive reduceret.

Hvad er HVO?

HVO Biodiesel står for 'Hydrotreated Vegetable Oil'. HVO Biodiesel kan bestå af mange forskellige bæredygtige råvarer som for eksempel animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk, vegetabilske olier, brugt madolie, restprodukter fra majs, rapsolie, sojabønneolie og meget andet.

HVO brændstof fremstilles først ved en hydrobehandling af det 100% genanvendte råmateriale, hvorefter det brintbehandles. Her sker en kemisk reaktion, der gør, at de samme egenskaber opnås som traditionel fossil diesel.

HVO Biodiesel kan blandes

Eftersom HVO Biodiesel har de samme egenskaber som fossil diesel, kan du blande HVO med fossilt diesel eller bruge det som 100 % ren HVO til din dieselmotor. Produktet opfylder samtidig den europæiske standard EN15940.

Med HVO brændstof vil du have en renere forbrænding grundet et højere brintindhold, dermed vil mindske udledningen af skadelige stoffer såsom partikelforurening, kvælstofoxider samt kulilte.

Hvad koster HVO Biodiesel?

Prisen på HVO er lidt højere per liter sammenlignet med konventionel diesel.

De fleste større selskaber som CirkelK, YX, Q8 m.v. tilbyder HVO 100 på udvalgte tankstationer.

*MAN TGE med Euro6D og Euro6E motor kan køre på HVO. Spørg altid hos din lokale MAN forhandler først.