MAN Česká republika

TAKTO SE PODAŘÍ PŘECHOD NA ALTERNATIVNÍ POHONY

Takto se podaří přechod na alternativní pohony s Transport Solutions

V PŘEHLEDU

 • Analýza sítě a koncepty mobility
  Analyzujeme vaše využití a vyvineme se zohledněním všech relevantních faktorů individuální koncept mobility.
 • Dobíjecí infrastruktura a napájení
  Naplánujeme s vámi vybudování dobíjecí infrastruktury a vyvineme pro váš provoz optimální strategii napájení.
 • Poradenství při vstupu do e-mobility
  Jako váš kompetentní partner vás provedeme na cestě k e-mobility. Přes MAN Academy vám navíc poskytneme podporu při školení vašich zaměstnanců.
/
Stanovení dojezdu

Stanovení dojezdu

 • Analýza použití vašeho vozidla
 • Simulace vašich provozních procesů a popř. úprava cyklů vašich vozidel
 • Zaznamenávání požadovaného dojezdu a přepravních kapacit

/
Netzwerkanalyse

Analýza sítě

 • Stanovení specifických provozních a segmentových faktorů, které ovlivňují použití elektromobilů (např. doprava, jízdní cykly, náklad, topografie, vedlejší spotřebiče)
 • Sestavení optimálního smíšeného vozového parku pro vaši firmu
 • Analýzy úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty dobíjení

 • Vývoj individuální strategie dobíjení
 • Simulace a optimalizace časových schémat dobíjení
 • Koncepty dobíjecí infrastruktury a úpravy ve vozovém parku

/
Energieversorgung

Napájení

 • Analýza předvídané spotřeby energie ve vaší firmě
 • Vytvoření a kontrola konceptů pro bezpečné napájení
 • Energetický management se zohledněním potenciálu pro optimalizaci při odběru elektřiny a provozních požadavků

/
Energiespeicher

Zásobníky energie

 • Poradenství ohledně bateriových technologií a zacházení s nimi
 • Zobrazení trvale udržitelného alternativního použití baterií pro vozidla
 • Informace o managementu životního cyklu baterií

/
Service

Servis

 • Poradenství ohledně úpravy vybavení a procesů servisní dílny
 • Koncepty bezpečnostního školení a školení pro bezpečné zacházení s vysokonapěťovými systémy
 • Podpora při definování technických a jízdních školení pro vaše zaměstnance

/
Stanovení dojezdu

Stanovení dojezdu

 • Analýza použití vašeho vozidla
 • Simulace vašich provozních procesů a popř. úprava cyklů vašich vozidel
 • Zaznamenávání požadovaného dojezdu a přepravních kapacit

/
Netzwerkanalyse

Analýza sítě

 • Stanovení specifických provozních a segmentových faktorů, které ovlivňují použití elektromobilů (např. doprava, jízdní cykly, náklad, topografie, vedlejší spotřebiče)
 • Sestavení optimálního smíšeného vozového parku pro vaši firmu
 • Analýzy úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty dobíjení

 • Vývoj individuální strategie dobíjení
 • Simulace a optimalizace časových schémat dobíjení
 • Koncepty dobíjecí infrastruktury a úpravy ve vozovém parku

/
Energieversorgung

Napájení

 • Analýza předvídané spotřeby energie ve vaší firmě
 • Vytvoření a kontrola konceptů pro bezpečné napájení
 • Energetický management se zohledněním potenciálu pro optimalizaci při odběru elektřiny a provozních požadavků

/
Energiespeicher

Zásobníky energie

 • Poradenství ohledně bateriových technologií a zacházení s nimi
 • Zobrazení trvale udržitelného alternativního použití baterií pro vozidla
 • Informace o managementu životního cyklu baterií

/
Service

Servis

 • Poradenství ohledně úpravy vybavení a procesů servisní dílny
 • Koncepty bezpečnostního školení a školení pro bezpečné zacházení s vysokonapěťovými systémy
 • Podpora při definování technických a jízdních školení pro vaše zaměstnance

Váš úspěšný přechod na alternativní pohony

Postaráme se o vaši mobilitu připravenou na budoucnost

Náš expertní tým MAN vám poskytne komplexní podporu a vyjasní s vámi detailně všechny relevantní otázky.

Plánování dojezdu pro vaše elektromobily MAN

Pro nákladní automobil a dodávku

Přechod na elektrické pohony je samozřejmý pouze tehdy, pokud je dostatečný dojezd a přepravní výkon. A právě při použití ve městě neurazí mnoho z vozidel více než 80 až 120 kilometrů. Pohybuje-li se průměrný denní nájezd v tomto rozsahu, je pro vás e-mobilita tou pravou volbou. Pro spolehlivá tvrzení o možnostech použití a hospodárnost musíte nicméně zohlednit ještě další faktory.


Pro autobusy

Hybridní, plynové nebo plně elektrické? Se kterými koncepty pohonu lze co nejvíce optimalizovat váš autobusový vozový park, lze vysvětlit pouze na základě velmi podrobné analýzy konkrétního účelu využití. Rozhodujícím faktorem pro sestavení optimálního vozového parku s různými pohony je dojezd potřebný pro příslušné autobusové linky – zejména při plně elektrickém pohonu.

S MAN Lion’s City E dnes ujedete bez dobíjení již 270 km. Pro spolehlivé informace o možnostech využití a hospodárnosti musíte nicméně zohlednit ještě další faktory.

Například elektrobusy jezdí nejúsporněji při průměrných rychlostech od 14 do 18 km/h. Dojezd ovlivňují nicméně také další faktory, jako např. počet rozjezdů a brzdných cyklů, počet cestujících nebo topografie vašich linek. A zejména při záporných teplotách může navíc citelně zkracovat potenciální denní ujetou trasu provoz topení.

Správná technologie pro vaše elektromobily MAN

Pro nákladní automobily a autobusy

Při vybavení tou správnou dobíjecí technikou se stane váš provozní areál optimálním základem pro vaše elektromobily: Dobíjení baterií po konci směny vám zajistí v nadcházející den opět plný dojezd. Delší trasy zvládne vaše vozidlo ve stejný den například tehdy, když ho během pauzy dále dobijete na rychlonabíjecí stanici. Kombinovaná zásuvka CCS s dobíjecím proudem až 150 kW umožňuje kompletní dobití baterie nejpozději do čtyř hodin.


Pro dodávky

Také u eTGE lze dobití provést přes konektor CCS – dodávka poskytuje ale ještě více možností dobíjení:

AC wallbox

 • Kompaktní dobíjecí jednotka s připojovacím výkonem 7,2 kW.
 • Doba nabíjení pro úplné nabití na 100 % činí 5 hodin a 20 minut.

DC dobíjecí stanice

 • Kombinovaná zásuvka CCS s připojovacím výkonem 40 kW
 • Rychlé nabití stejnosměrným proudem na 80% stav dobití za 45 minut

230V zásuvka

 • Umožňuje dobíjení baterie téměř kdekoli
 • Kompletní nabití baterie vozidla ideálně přes noc

MAN Transport Solutions napájení

To, zda budete moci přechodem na e-mobilitu dosáhnout v porovnání s konvenčně poháněným vozidlem úspor, závisí v podstatné míře na rozvoji systému napájení. Prověříme veškeré možné prostředky pro optimalizaci nákladů. Například jak byste mohli cíleně využívat doby výhodného odběru proudu a vyhnout se díky stupňovitému nabíjení zátěžovým špičkám. Nebo jak byste mohli použitím a uložením energie z vlastní výroby optimalizovat náklady na odběr proudu například pro dobíjení baterií vozidel.

Další klíčovou komponentou e-mobility je baterie vozidla. Její stav a výkonnost jsou rozhodující pro nákladově efektivní provoz elektrifikovaných vozových parků.

Nelze se však vyhnout tomu, že každá baterie ztrácí s přibývajícím věkem svoji kapacitu a výkonnost. Rychlost a intenzitu snížení výkonnosti baterie nicméně pouze velmi omezeně ovlivňují faktory jako například způsob používání vozidla, údržba a frekvence nabíjení. Optimalizovaná správa baterií je proto pevně nedílnou součástí našich konceptů pro váš vstup do e-mobility.

MAN Transport Solution Servis & údržba

Vstup do e-mobility je pro váš provoz více než jen výměna jednoho nebo několika z vašich vozidel. Jedná se o vstup do mobility budoucnosti – se všemi souvisejícími výhodami. Ale „elektrické modely“ přináší do vašeho provozu také celou řadu změn: Od plánování tras přes denní nabíjení až po způsob jízdy a vybavení dílny. Z toho důvodu je důležité, aby byli na přechod dobře připraveni vaši zaměstnanci a vaše servisní dílna.

Ve spolupráci s MAN Academy proškolíme vaše zaměstnance, abyste mohli využívat své elektromobily optimálním způsobem. Poskytneme informace o možných rizicích a správném zacházení s elektromobily v případě nehody nebo v případě závady. A budeme také k dispozici vaší servisní dílně jako kompetentní partner pro případ jakýchkoli dotazů ohledně práce na elektromobilech.

Hlavní ovlivňující faktory

Pro nákladní automobily

Nástavby jako například natahovák kontejnerů, chladicí box nebo lis na odpad napájí MAN eTGM elektrickou energií přímo z baterií vozidla. Provoz vedlejších spotřebičů tím vede nevyhnutelně ke snížení dojezdu vašeho elektromobilu. Síla tohoto efektu závisí na druhu nástavby a také na intenzitě jejího použití. Proto provedeme podrobnou analýzu spotřeby energie vedlejších spotřebičů pro použití vozidla ve vaší společnosti. Takto získané poznatky poté bezprostředně přejdou do výpočtu dojezdu a optimalizace tras.


Pro dodávky

Také osvětlení prostoru řidiče, multimediální systém, USB přípojky a asistenční systémy vyžadují proud z baterie. V MAN eTGE jsou veškeré vedlejší spotřebiče koncipovány pro maximální energetickou úspornost. Znatelný vliv na dojezd mají pouze tehdy, pokud při delších zastávkách pracují dále na plný výkon. Model eTGE vám proto nabízí úsporný režim, který snižuje spotřebu energie vedlejších spotřebičů.


Pro autobusy

Vedlejší spotřebiče, jako například osvětlení vozidla, palubní počítač, informační systémy pro cestující a automaty na jízdenky vyžadují proud z baterie. Míra ovlivnění dojezdu závisí na konfiguraci vozidla a je nutné ji v konkrétním případě zohlednit

Elektromobily MAN jsou schopny naplno využít svých předností především v městském prostředí: Skutečné průměrné rychlosti v typické městské dopravě se pohybují do 16 do -20 km/h. A na většině těchto komunikací je povolena maximální rychlost v rozmezí 50 až 60 km/h. Koncepty elektrických pohonů pracují v těchto rychlostních mezích mimořádně energeticky úsporně. Kromě toho není na rozdíl od jízdy se spalovacím motorem pro vaši energetickou bilanci žádnou přítěží neustálé zastavování a rozjíždění. Ba naopak: Díky rekuperaci se u elektromobilů MAN při každém zabrzdění dostane elektrická energie zpět do baterie.

Prediktivní jízda šetří energii. To platí pro každé vozidlo. U elektrického pohonu může dobře vyškolený řidič dosáhnout výrazně vyššího dojezdu. Pomalé zrychlování a cílené využití rekuperace výrazně snižují spotřebu energie.

Hmotnost nákladu a terénní profil trasy ovlivňují dojezd vašeho elektromobilu MAN relativně málo. Výrazně větší vliv na provoz má vyhřívání a vysoké rychlosti. Je nicméně nutné provést podrobnou analýzu vaší dopravní sítě. Jelikož ta poskytuje důležité informace pro optimalizaci tras a pohyb vozidla.

Pro nákladní automobil a dodávku

Provoz na elektrický pohon produkuje výrazně nižší množství odpadního tepla než provoz na spalovací motor. MAN eTGM a MAN eTGE proto využívá vysoce účinný, čistě elektrický systém vyhřívání a klimatizace. Přesto však může zejména při nižších záporných teplotách spotřeba proudu topení výrazně snižovat dojezd vašeho elektromobilu. Ukážeme vám, jak můžete i přesto spolehlivě zvládnout svoje denní trasy s pomocí té správné strategie: Například cíleným předběžným temperováním vaší elektrické dodávky během nabíjení.


Pro autobusy

Topení a klimatizace představují zcela rozhodující faktory při provozu elektrobusu. Zejména v provozu s vyhříváním, při velmi nízkých teplotách, je u čistě elektrického provozu s vyhříváním nutné počítat s omezením v ohledu na dojezd. Pro co nejefektivnější použití MAN Lion’s City E provedeme co nejpřesnější analýzu klimatických podmínek a ukážeme vám možnosti postupu, jako například použití přídavného vyhřívání za určitých podmínek.

Naše inovace pro vaši e-mobilitu

Poradenství založené na reálných datech

Poradenství založené na reálných datech

Poradíme vám jako zákazníkovi a navrhneme vhodná řešení pro nejlepší strukturu vašeho plánovaného systému e-mobility ve své třídě. Naše 360° poradenství zahrnuje analýzu sítě, dobíjecí infrastrukturu, napájení a ukládání energie. Po uvedení vašeho vozového parku elektromobilů do provozu vám rádi do budoucna budeme poskytovat poradenství založené na reálných datech. V tomto rámci bude prováděna kontrola a optimalizace vašeho použití na základě skutečně shromažďovaných údajů o provozu. Tímto způsobem budete mít vždy aktuální informace a budete se moci připravit na další kroky.

Energetická řešení budoucnosti

Energetická řešení budoucnosti

Poskytneme vám podporu komplexními, integrovanými řešeními a strategiemi dobíjení a také poradenství ohledně optimalizace nákladů na energie, abychom mohli docílit optimálních nákladů na energie a zamezit zbytečnému zatížení. Díky tomu se budete moci zaměřit zcela na provoz svého elektrifikovaného vozového parku.

K dispozici po celé Evropě
Vaše individuální koncepce 360° mobility

Vaše individuální 360° koncepce mobility

Více než 100 zákazníků se již přesvědčilo o našich MAN Transport Solutions – po celé Evropě! Využijte také vy možnosti individuálního poradenství pro svůj přechod na alternativní pohony.
Dojednat poradenský rozhovor