MAN Česká republika

Asistent vyhýbání se kolizím při změně jízdního pruhu

Asistent změny jízdního pruhu (LCS)

Bezpečnější dojezd pro všechny

Zařazení do odbočovacího pruhu, předjíždění nebo vyhýbání se překážce: Výzva pro řidiče nákladních automobilů v hustém provozu. Díky asistentu vyhýbání se kolizím při změně jízdního pruhu MAN lze tyto manévry provádět bezpečněji. Řidič je totiž včas varován, pokud se další účastník silničního provozu nachází v bočním prostoru vozidla sledovaném radarovými senzory. Pokud i přes varování hrozí kolize s jinými účastníky silničního provozu, korekční aktivní moment řízení poskytne řidiči podporu a pomůže zabránit vážným nehodám.

Co je dobré vědět: Velikost výstražného prostoru se pohybuje od 0 m do 8 m před vozidlem a až 80 m za vozidlem (od přední části vozidla). Kromě toho je výstražný prostor ovlivněn délkou vozidla a relativní rychlostí mezi vaším a druhým vozidlem v sousedním pruhu.

Přehledně

  • Monitorování bočního prostoru
    Radarové senzory sledují boční prostor napravo a nalevo od jízdního pruhu vozidla.
  • Třístupňový výstražný systém
    Asistenční systém upozorňuje řidiče na možné nebezpečné situace opticky a akusticky ve třech stupních.
  • Aktivní předcházení kolizím
    V případě hrozící kolize poskytuje korekční moment řízení podporu a pomáhá zabránit vážným nehodám.

3 STUPNĚ BEZPEČNOSTI

1
Stupeň 1 – objekt ve výstražném prostoru na straně spolujezdce

Pokud se ve výstražném prostoru na straně spolujezdce nachází pohybující se objekt, aktivují se výstražné okraje (u systému MAN OptiView) nebo jedna výstražná kontrolka LED v A-sloupku.

2
Stupeň 2 – hrozící kolize

Pokud i přes hrozbu kolize na straně řidiče nebo spolujezdce dojde ke změně jízdního pruhu aktivací ukazatele směru jízdy nebo pohybem volantu, rozsvítí se souvislý výstražný rámeček (u systému MAN OptiView) nebo tři výstražné kontrolky LED v A-sloupku.

3
Stupeň 3 – aktivní návrat zpět do jízdního pruhu

Pokud i přes varování před hrozící kolizí pokračuje pohyb volantu tak, že vozidlo opustí svůj jízdní pruh, asistent aktivně navede vozidlo zpět do vlastního jízdního pruhu. Současně bliká výstražný rámeček (u systému MAN OptiView) nebo tři výstražné kontrolky LED v A-sloupku, navíc zazní akustický signál.