Řešení telematiky pro vaše nákladní automobily: MAN DigitalServices

Řešení telematiky pro vaše nákladní automobily: MAN DigitalServices

V přehledu

 • Zcela jednoduše pro vynikající nákladově efektivní vozový park
  Díky rozsáhlým analytickým údajům můžete optimalizovat plánování tras, vytížení vozidel a jízdní výkon. Tím vám pomáháme snížit spotřebu paliva, což se může pozitivně projevit na celkových provozních nákladech.
 • Snadné vedení správy vozového parku nákladních automobilů
  Automatizovaná správa tachometrů a přehledná správa údržby pomáhají snižovat náročnost správy a usnadňují vám organizaci vozového parku vašich nákladních automobilů.

Optimalizujte hospodárnost a efektivnost svého vozového parku

MAN DigitalServices

S MAN DigitalServices pro nákladní automobily vám pomáháme optimalizovat provozní procesy, snižovat náklady na palivo a správu a zlepšovat výkonnost vašich řidičů. A to zcela bez ohledu na to, zda podnikáte v přepravních a logistických službách nebo ve stavebnictví – digitalizace vozového parku vašich nákladních automobilů vám pomáhá zvyšovat efektivitu.

Vždy máte přehled o svých vozidlech – ať již tech v provozu na krátké nebo dlouhé vzdálenosti. Kdykoli můžete provést zásah do plánování tras, pokud to situace vyžaduje, tím vám pomáháme zajistit včasnou a spolehlivou expedici. A to vše se zohledněním délek řízení a odpočinku vašich řidičů, které budete mít díky automatizovaným procesům a vyhodnocení údajů z tachografů kdykoli přehledně k dispozici.

Analyzujte výkon vozidel, hodnoty spotřeby a výkonnost řidiče – tak můžete dosáhnout potenciálů pro optimalizaci a neustále zlepšovat výkonnost svých řidičů. To se nejen může pozitivně projevit na spotřebě paliva a opotřebení vozidel, ale také díky tomu mohou být vaši řidiči spokojenější.

I správu údržby vašich nákladních automobilů pro vás zjednodušují naše digitální služby. Jakmile se bude blížit termín údržby, budete vždy informováni a budete moci zkoordinovat termíny přímo se servisním místem MAN.

Všechny služby pro nákladní automobily

 • Bezplatný základní paket s nejdůležitějšími základními funkcemi pro správu vozového parku
 • Spolehlivá historie vozidla a analýza použití týkající se vozidla
Do obchodu
 • Automatické načtení a uložení dat z tachografů a karet řidičů
 • Snadná archivace údajů o jízdě a použití
Do obchodu
 • Historie jízd za uplynulých 25 měsíců pro identifikaci potenciálu optimalizace kilometrového výkonu
 • Spolehlivé, efektivní plánování tras díky rozsáhlým mapám
Do obchodu
 • Bezplatná digitální podpora pro řidiče nákladních automobilů
 • Vedená kontrola před odjezdem včetně kontrolního seznamu
 • Propojení řidiče, správce vozového parku a servisu
Na všechny detaily
 • Proaktivní, digitální management údržby pro váš vozový park MAN prostřednictvím MAN
 • Inteligentní sloučení nastávajících termínů údržby vaším servisním místem MAN
Do obchodu
 • Digitální management oprav a údržby pro celý váš vozový park
 • Individuální monitorování vozového parku a jednotlivých součástí vozidel
 • Vždy flexibilní: Vy rozhodnete, které práce údržby se provedou a u kterých vám smí poskytnout podporu MAN
Do obchodu
 • Zkrácený interval GPS sledování pro přesnou lokalizaci vašich vozidel na minutu
 • Umožňuje včasný zásah do plánování tras
Do obchodu
 • Cenné analýzy vozidla pro identifikaci nehospodárných způsobů jízdy
 • Umožňuje porovnatelná hodnocení řidičů vašeho vozového parku
Do obchodu
 • Přehledné zobrazení délky řízení a přestávek
 • Individuální a efektivní plánování použití a tras díky časově přesnému přenosu aktivit řidiče
Do obchodu
 • Telematika vozidla pro vozidla s telematickým palubním modulem 1 (TBM1)
 • Správa vozového parku s aplikací MAN TeleMatics: Mějte kdykoli přehled o svém vozovém parku
Na všechny detaily

Vaše kontaktní osoba


Informační horká linka MAN DigitalServices

V pracovní dny 8:00 – 17:00 hod

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Máte nějaké otázky?

Digitální služby pro váš park