MAN България

Bluetooth адаптер за телефон

Използвайте списъка за съвместимост в MAN Service Portal , за да проверите дали Вашият мобилен телефон е съвместим с кода 350TO и с кодовете 350TI, 350TT разширени до Bluetooth. Това означава, че много повече видове мобилни телефони могат да бъдат свързани към подготовката за мобилен телефон в превозното средство чрез Bluetooth интерфейса. Използвайте списъка за съвместимост, за да проверите дали Вашият мобилен телефон е съвместим с кода 350TO и с кодовете 350TI, 350TT с Bluetooth.

Предимства

  1. Мобилният телефон може да бъде свързан към превозното средство бързо и лесно
  2. Повече безопасност при шофиране използвайки подготовката за мобилен телефон
Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.28215-0134 Bluetooth адаптер за телефон TGL, TGM Евро 5; TGS, TGX до моделна година края на 2009

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница