MAN България

Дооборудване “Превантивно задействане на регенерацията на дизеловия филтър за твърди частици (DPF), в неподвижно състояние”

За специални приложения, като например отдаване под наем на превозни средства с подемни работни платформи, има възможност за задействане на регенерация на DPF, дори ако все още няма необходимост от нея. По този начин се избягва необходимостта от регенерация в наетото превозно средство. Чрез дооборудване на функцията може да се извърши превантивна регенерация на DPF, преди на дисплея да се покаже съобщението „Регенерирайте DPF в спряло състояние“.

Указание

Честото използване на тази функция води до увеличен разход на гориво.

Предимства

Предотвратява необходимостта от регенерация за специални приложения

Инвентарен номер Описание Подходящo за
  Оборудване “Превантивно задействане на регенерацията на дизеловия филтър за твърди частици (DPF), в неподвижно състояние” TGL, TGM Euro 6 до моделна година 2019

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница