MAN България

Дооборудване AttentionGuard

С MAN AttentionGuard безопасността на пътя може да бъде допълнително повишена. MAN AttentionGuard е асистент за внимание, основан на принципа на Lane Guard System (LGS). Той разпознава своевременно признаци на намалено внимание от страна на водача и предупреждава както визуално, така и акустично, за да повиши вниманието по време на шофиране.

При скорост над 60 km/h, системата непрекъснато оценява различни параметри на движение (неспазвания на лентата, поведение при управление и др.) и по този начин прави заключения относно пригодността на водача за шофиране. Предупреждение се извършва 10 секунди след последното от пет открити неспазвания на лентата, в интервал от максимум 3 минути

Оптично: На дисплея се показва съобщение за 8 секунди

Акустично: Предупредителен тон по високоговорителите на работното място на водача

Ако има интервал от повече от 3 минути между две неспазвания на лентата както и след издаване на предупреждение, броячът се нулира отново на 0

Указание

Превозното средство трябва да е оборудвано с Lane Guard System (LGS). Системата не работи, ако маркировката на лентата липсва/не е разпозната

Предимства

  1. Повишаване на пътната безопасност
  2. Повишена внимание по време на шофиране
  3. Избягване на злополуки чрез предупреждение за намалено внимание

Номера на частите

Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS и TGX:
  • Euro 6 от моделна година 2017 до моделна година 2019
  • С LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Конфигурация Асистент при смяна на лентата чрез PTM (Power Train Manager) и MFC (Multi functional camera)
  • Вградена PTM стъпка 6 или следваща стъпка

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница