MAN България

Радио MMT_1 Advanced допълнителни функции

MAN Media Truck Advanced предлага на клиента много функционалности. Благодарение на модулната структура, клиентът има възможност да разшири основното устройство с допълнително предлагани допълнителни функции според неговите нужди и изисквания. И всичко това при много атрактивно съотношение цена-качество!

Предимства

 1. Разширяване според необходимостите и изискванията
 2. Атрактивно съотношение цена-качество

Налични допълнителни функции:

 • Функционалност за разговор със свободни ръце
 • Подготовка на камерата
 • Връзка USB/AUX-in
 • навигация

Функционалност за разговор със свободни ръце за 1 мобилен телефон (MFL и Bluetooth®)

Активиране на устройството за свободни ръце в MAN Media Truck Advanced чрез безжична връзка (Bluetooth). За допълнителна информация относно използването на мобилни телефони в превозното средство, вижте ръководството за експлоатация на Вашето превозно средство.

Указание

В превозното средство трябва да има микрофон и свързващ кабел. Възможни са изключения за избрани типове превозни средства в зависимост от конструкцията. Ако не са налични, трябва да си оборудвате на инвентарните номера по-долу.

Предимства

 1. По-голяма безопасност, тъй като водачът не се разсейва с управлението на мобилния телефон
 2. Повече комфорт
Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.25890-7672 MAN Genuine Software® Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_1 от моделна година 2013 до моделна година 2016
81.28201-0047 Микрофон
81.25459-5704 Свързващ кабел MMT към A-колоната
81.25459-5550 Свързващ кабел A-колона към покрива

Подготовка на камерата

Свързването на камерата става аналогично на MANTED® насоките (технически данни на MAN и насоки за инсталиране)

Камера може да бъде свързана, ако MMT е оборудван с необходимата версия на софтуера и е инсталирана подготовка за камера. Допълнителни подробности можете да получите на ремонт и поддръжка/сервизна информация: ▶ TI 492402

Указание: Свързването на камерата става аналогично на MANTED® насоките (технически данни на MAN и насоки за инсталиране).

Предимства

 1. Позволява лесна инсталация на камерата
 2. Връзка USB/AUX-in в арматурното табло
Инвентарен номер Описание Подходящo за
Виж TI 492402 MAN Genuine Software® TGL, TGM модели с MMT_1 от Евро 6 до моделна година 2016; TGS, TGX модели с MMT_1 от моделна година 2013 до моделна година 2016

Връзка USB/AUX-in в арматурното табло

USB/AUX-IN връзка в десния край на отделението за съхранение в средната конзола.

Една връзка, много възможности:

 • Функция за зареждане за мобилни телефони
 • Възможност за свързване за външни аудио източници (напр. MP3 плейър)
 • USB връзка за различни USB устройства за съхранение
 • Мястото за държача за чаши вляво остава свободно
 • Съответният изрез в арматурното табло осигурява оптимално прилягане

Предимства

 1. Позволява много различни функции
 2. Повече комфорт
 3. Оптимално приляга в десния край на отделението за съхранение в средната конзола

Допълнителна информация

Указание

В отделни случаи не се използва гнездо C на MMT. За такива случаи гнездото се предлага като отделна част:

81.25475-0247 гнездо 12-пиново.

81.25475-0244 Заключваща част

Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.25432-0543 USB гнездо и AUX-IN TGL, TGM модели с MMT_1 от Евро 6 до моделна година 2016; TGS, TGX модели с MMT_1 от моделна година 2013 до моделна година 2016
81.25460-5032 Кабелен сноп ляв и десен волан
81.28104-6057 Свързващ кабел за ляв волан
81.28104-6058 Свързващ кабел за десен волан

Навигация

Поръчайте отделно навигационна SD карта (по регион) отделно.

Указание

Като предварително условие трябва да е налице GPS антена. Информирайте се за нашата комбинирана залепваща се антена 3G/GPS и комбинираната залепваща се антена LTE/GNSS.

Предпоставки: налична GPS антена

Предимства

 1. Повече комфорт при шофиране
 2. Целта може да бъде постигната по-бързо/по-лесно

MAN Genuine Software®
Навигационна SD карта - Налични са следните региони:

Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.28151-0111 Карта с памет за навигационна система Европа 2020/21 г. Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_1 от моделна година 2013 до моделна година 2016
81.28151-0113 Карта с памет за навигационна система Източна Европа 2020/21 г.
81.28151-0112 Карта с памет за навигационна система Западна Европа 2020/21 г.
81.28151-0093 Карта с памет за навигационна система Австралия/Нова Зеландия 2018/19 г.
81.28151-0081 Карта с памет за навигационна система Бразилия 2018/19 г.

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница