MAN България

Фолио за защита на дисплея

Предимства

  1. Защита от драскотини и повреди
  2. Много възможности за персонализация
  3. Качествен дизайн

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница