ComfortSuper

Като договор за поддръжка и ремонт, договорът за обслужване ComfortSuper включва всички сервизни дейности и инспекции като част от редовната поддръжка, както и всички ремонти при износване и ремонти на цялото превозно средство. По този начин този договор обхваща всички компоненти на превозното Ви средство, които са подложени на натоварване и са скъпи. Разбира се, с този договор за пълно сервизно обслужване, MAN Ви освобождава от административна тежест, като MAN ServiceCare поема управлението на договора. За максимална сигурност дори в случай на повреда, можете да подсигурите договора ComfonrtSuper с гаранцията за мобилност на MAN.