Comfort

И тук с MAN ServiceCare поемаме проактивно управлението на договора за да Ви освободим от организационно и административно бреме. Договорът за обслужване Comfort обхваща всички сервизни дейности и инспекции, описани в плана за обслужване на вашето превозно средство. Можете също така да подсигурите договора Comfort с гаранция за мобилност.