СИСТЕМА ЗА АСИСТЕНЦИЯ ПРИ АВАРИЙНО СПИРАНЕ MAN (EBA)

Notbremsassistent

Накратко

  • Предотвратява риска от злополуки
    Предупреждава водача за предстоящ сблъсък и инициира аварийно спиране в случай на опасност.
  • Предупреждава трафика отпред
    Чрез включване на мигача за аварийната спирачка, се предупреждава трафика отпред при аварийно спиране.

Контрол на зоната за движение и намеса при опасни ситуации

Асистентът за аварийно спиране на MAN (EBA) значително намалява риска от инциденти на пътя. Системата разпознава ситуации за аварийно спиране и предупреждава водача. Ако водачът не реагира, в случай на опасност се задейства аварийно спиране.

1
Две сензорни системи: Радарен сензор и камера

Системата за асистенция при аварийно спиране MAN комбинира данните от радарния сензор в предната част на превозното средство и на камерата в предното стъкло. Чрез тази сензорна комбинация системата може да разпознае още по-бързо и с голяма сигурност опасните ситуации, и в случай на проблем да задейства своевременно аварийното спиране. Камерата и радарният сензор постоянно контролират зоната на движение пред автомобила: Записват се разстояния, позиции и скорости на превозните средства движещи се отпред.

2
Оптично и звуково предупреждение

Ако има опасност сблъсъкът, водачът първоначално бива предупреден от оптичен и звуков сигнал.

3
Задействане на аварийното спиране

Ако няма реакция, асистентът за аварийно спиране MAN автоматично стартира аварийно спиране. По този начин могат да се избегнат катастрофи със сблъсъци. По време на аварийното спиране се включва и аварийното мигане (ESS) в допълнение към спирачните светлини. Предупредителните мигачи сигнализират аварийната ситуация на участниците в движението с повишена честота на мигане, като по този начин намаляват риска от сблъсък с трафика отпред.

Асистентът за аварийно спиране на MAN е част от стандартното оборудване на всички превозни средства на MAN и отговаря на законовите изисквания. Асистентът за аварийно спиране на MAN не може да бъде изключен серийно.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: