СИСТЕМА 360° КАМЕРА: MAN BIRDVIEW

MAN BirdView: Система 360° камера

Накратко

  • 360° птичи поглед
    Поглед над непосредствената околност на Вашето превозно средство, включително мъртвия ъгъл
  • По-малък риск при маневриране
    По-безопасно маневриране и завиване благодарение на цялостната видимост на системата с много камери
  • Документация на изображенията
    Допълнително записващо устройство, предлагано като аксесоар за документиране на изображенията от камерата

360° безопасност благодарение на цялостната видимост

MAN BirdView ви дава 360° изглед от птичи поглед върху непосредствената околност на Вашия автомобил - включително всички мъртви ъгли.

1
Камери с висока разделителна способност

Четири HD камери с обективи с “рибешко око”, прикрепени отвън на превозното средство, предават своите изображения на 7-инчовия цветен монитор в кокпита. Благодарение на всеобхватния цялостен изглед на системата с множество камери, можете да видите други участници в движението или препятствия и по този начин да минимизирате риска при завиване или маневриране.

2
Автоматично активиране

MAN BirdView се включва автоматично. Изгледът на околността (отпред, отстрани и отзад) на монитора Ви се адаптира към ситуацията. Системата отчита например текущата скорост, активирането на мигача или избора на предавка.

3
Допълнително записващо устройство

С опционално предлаганото записващо устройство е възможно също така да се документират изображенията от Вашата камера MAN BirdView, например за последващ анализ на щетите.

Изглед на околността, съобразен със ситуацията

В зависимост от ситуацията на шофиране индикацията на монитора в кокпита се актуализира автоматично.

/
Промяна на изгледа при заден ход

Камера за задно виждане

При включване на задна предавка, индикацията на дисплея в кокпита се разделя. В горния край се показва огледално изображение на 2D камерата за задно виждане - в долната част може да се види околната среда на превозното средство.

/
Промяна на изгледа при маневриране.

Скорост под 15 km/h

При скорости под 15 km/h се показва по-подробен изглед. Това улеснява прецизното маневриране.

/
Промяна на изгледа на околността при скорости между 15 и 40 km/h.

Скорост над 15 km/h

При скорости от 15 km/h до 40 km/h има възможност за най-голям изглед. За това е показан не толкова подробен изглед. Ако товарното превозно средство се движи със скорост, по-голяма от 40 km/h, мониторът се изключва автоматично.

/
Промяна на изгледа при завой наляво.

Завой наляво

При завой наляво, при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния десен ъгъл, така че да има ясен изглед от лявата страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

/
Промяна на изгледа при завой надясно.

Завой надясно

При завой надясно, при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния ляв ъгъл, така че да има ясен изглед от дясната страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

/
Промяна на изгледа при заден ход

Камера за задно виждане

При включване на задна предавка, индикацията на дисплея в кокпита се разделя. В горния край се показва огледално изображение на 2D камерата за задно виждане - в долната част може да се види околната среда на превозното средство.

/
Промяна на изгледа при маневриране.

Скорост под 15 km/h

При скорости под 15 km/h се показва по-подробен изглед. Това улеснява прецизното маневриране.

/
Промяна на изгледа на околността при скорости между 15 и 40 km/h.

Скорост над 15 km/h

При скорости от 15 km/h до 40 km/h има възможност за най-голям изглед. За това е показан не толкова подробен изглед. Ако товарното превозно средство се движи със скорост, по-голяма от 40 km/h, мониторът се изключва автоматично.

/
Промяна на изгледа при завой наляво.

Завой наляво

При завой наляво, при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния десен ъгъл, така че да има ясен изглед от лявата страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

/
Промяна на изгледа при завой надясно.

Завой надясно

При завой надясно, при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния ляв ъгъл, така че да има ясен изглед от дясната страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

В зависимост от ситуацията на шофиране системата от камери с обхват 360° променя изображението на околността.

Възползвайте се от допълнителната сигурност на нашите иновативни системи камери

За нови превозни средства и за Вашите съществуващи превозни средства: По желание ние оборудваме Вашето превозно средство с индивидуални системи камери. Ние ще Ви консултираме необвързващо и с удоволствие ще направим оферта за Вашето превозно средство.

Преоборудвайте с оригинални аксесоари на MAN сега
Свържете се с нас и добавете допълнително оборудване към новото си превозно средство

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: