ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА УМОРА MAN ATTENTIONGUARD

Асистент за внимание: MAN AttentionGuard

Накратко

  • Навременно предупреждение за намалена бдителност
    Разпознава забележими промени в поведението при управление и предупреждава водача.
  • Допълнителна безопасност.
    Повишава активната безопасност, като предотвратява произшествия.

Ранно предупреждение за необичайно поведение при шофиране

Предупреждението за умора MAN AttentionGuard разпознава забележими промени в поведението при управление, както и първите признаци за намаляваща бдителност на водача и го информира за това. При скорост над 60 км/ч, системата непрекъснато оценява параметрите на движение като поведение при управление или неспазване на лентата и по този начин прави заключения относно вниманието на водача. Предпоставката е товарният автомобил да е оборудван с предупреждение за напускане на лентата на MAN (LDW) , система за безопасност, която следи спазването на пътната лента. Ако MAN AttentionGuard открие забележими промени в поведението на при управление, се дава оптично предупреждение, както и звуков сигнал. По този начин инцидентите могат да бъдат избегнати активно.

MAN AttentionGuard подобно на предупреждението за напускане на лентата на MAN (LDW) винаги се включва при стартиране на двигателя. Функцията му е гарантирана по всяко време, дори през нощта.

1
Предупреждение на дисплея

Ако MAN AttentionGuard регистрира първите признаци на липса на концентрация или преумора, на дисплея на водача за осем секунди се показва съобщението „Шофирайте внимателно!“.

2
Акустичен сигнал

Това е придружено от акустичен сигнал, който се чува веднъж през високоговорителите на работното място на водача. След това предупрежденията автоматично изчезват, без да е необходимо потвърждение.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: