ATTENTION GUARD MAN ATTENTIONGUARD

Асистент за внимание: MAN AttentionGuard

Накратко

  • Навременно предупреждение за намалена бдителност
    Разпознава забележими промени в поведението при управление и предупреждава водача.
  • Допълнителна безопасност.
    Повишава активната безопасност, като предотвратява произшествия.

Ранно предупреждение за необичайно поведение при шофиране

MAN AttentionGuard разпознава забележими промени в поведението при управление, както и първите признаци за намаляваща бдителност на водача и го информира за това. При скорост над 60 км/ч, системата непрекъснато оценява параметрите на движение, като поведение при управление например или неспазване на лентата и по този начин прави заключения относно вниманието на водача. За да функционира MAN AttentionGuard е необходимо превозното средство да е оборудвано със системата Предупреждение за напускане на лентата на MAN (LDW), , която следи за придържане на правилната лентата. Ако MAN AttentionGuard открие забележими промени в поведението на при управление, се задейства както визуално предупреждение, така и звуков сигнал. По този активно се избягват възможностите за инцидент.

MAN AttentionGuard подобно на Предупреждението за напускане на лентата на MAN (LDW) винаги се включва при стартиране на двигателя. Функцията му е гарантирана по всяко време, дори през нощта.

1
Предупреждение на дисплея

Ако MAN AttentionGuard регистрира първите признаци на липса на концентрация или преумора, на дисплея на водача за осем секунди се показва съобщението „Шофирайте внимателно!“.

2
Акустичен сигнал

Това е придружено от акустичен сигнал, който се прозвучава през високоговорителите на работното място на водача. След това предупрежденията автоматично изчезват, без да е необходимо потвърждение.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: