АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ: MAN ACC STOP & GO

Адаптивен темпомат

Накратко

  • Регулира разстоянието
    Регулира скоростта и поддържа Вашия камион на постоянно безопасно разстояние от превозното средство движещо се отпред
  • Облекчение при интензивен трафик и задръствания
    Благодарение на функцията Stop & Go, Вашият камион спира автоматично в задръствания или бавен трафик и отново продължава да се движи, при кратки спирания

Надежден от разстояние

Адаптивният темпомат MAN ACC Stop & Go регулира скоростта на камиона и разстоянието от движещите се отпред превозни средства. Функцията Stop & Go също така позволява системата да се използва в задръствания или бавно движещ се трафик.

1
Две сензорни системи: Радар и камера

MAN ACC Stop & Go работи с две независими една от друга сензорни системи: Радар и камера. Радарният сензор измерва разстоянието, положението и скоростта на подемно-транспортното средство движещо се отпред. Видеокамерата зад предното стъкло служи допълнително за разпознаване на обекти и в регистрира маркировката на пътното платно. По този начин превозното средство движещо се отпред може да бъде разпознато надеждно дори при сложни пътища и лоша видимост.

2
Голям комфорт на използване

Чрез многофункционалния волан можете лесно да определите желаната скорост на Вашия камион. Тя се поддържа без да е необходимо да се задейства педала на газта. Можете допълнително да настроите може да настроите с четири степени желаното безопасно разстояние от движещите се отпред превозни средства. При свободно движение превозното средство ускорява до настроената желана скорост. Ако системата разпознае по-бавно движещи се отпред превозни средства, скоростта и разстоянието се адаптират автоматично.

3
Функция Stop & Go

Функцията Stop & Go също така позволява употреба на адаптивен темпомат също така в задръствания или бавно движещ се трафик. Ако трафикът спре, камионът Ви самостоятелно спира до неподвижно състояние и също тръгва самостоятелно при кратки спирания за по-малко от две секунди. При задържане над две секунди работната спирачка се задържа автоматично. Тогава тръгването става със задействане на педала на газта или с бутон на мултифункционалния волан.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: