Вашето въвеждане в ефективното управление на автопарка с MAN DigitalServices

Вашето въвеждане в ефективното управление на автопарка с MAN DigitalServices

Кратък обзор

  • Опростено обслужване
    Прегледна и прозрачна обработка на данните: Чрез RIO Platform можете да следите във всеки един момент всички важни данни от носно автопарка.
  • Независимо управление на данните
    За управлението на Вашите услуги с облачната RIO Platform не е необходимо да инсталирате допълнителен софтуер. Всички важни данни се предоставят чрез Вашия уеб браузър – независимо от Вашето местоположение.
  • Гъвкаво заявявани услуги
    Заявяването на отделните услуги се осъществява за всяко отделно превозно средство и на дневна база – по този начин можете по всяко време да разширите или настроите ползваните услуги.

MAN DigitalServices: Толкова е лесно

MAN DigitalServices: Толкова е лесно

С MAN DigitalServices и Marketplace на RIO Platform Вие навлизате лесно в дигиталното управление на автопарка. Предлаганите услуги за проследяване на превозните средства, управление на поддръжката, за оптимизация на анализа и ефективността на превозното средство, както и подобряване на представянето на шофьора поддържат икономично и ефективно управление на Вашия автопарк.

MAN DigitalServices са интегрирани в базираната на облачни услуги екосистема RIO. Marketplace на RIO Platform Ви предлага достъп до дигиталните услуги на MAN, които можете да ползвате през RIO-Box във Вашия MAN.

За използването на MAN DigitalServices трябва да се регистрирате на RIO Platform. След това активирайте своето превозно средство или своя автопарк в зоната за администриране и ще получите безплатния базов пакет Essentials с приложението монитор на автопарка и анализ на работата. Също в Marketplace можете да заявите срещу заплащане и да управлявате допълнителни MAN DigitalServices и услуги.

5 добри причини да използвате MAN DigitalServices

Опростено и лесно стартиране

Опростено и лесно стартиране

С RIO-Box и Marketplace навлизате бързо и лесно в дигиталното управление на автопарка и по този начин можете да повишите ефективността на Вашия автопарк. RIO-Box се предлага като стандартна окомплектовка в превозните средства от серии MAN TGS и MAN TGX, а при серии MAN TGM и MAN TGL същата може да се добави към конфигурацията на превозното средство. Освен това Вашата сервизна база на MAN ще провери с удоволствие от Ваше име дали при Вашето превозно средство на MAN е възможно дооборудване с RIO-Box.

Тъй като RIO Platform е базирана на облачни услуги и достъпът до данните за Вашия автопарк е възможен през Вашия интернет браузър, за изгледа на данните не се нуждаете от допълнителен софтуер, независимо от Вашето местоположение.

Стартирайте безплатно

Стартирайте безплатно

При Вашето регистриране в Marketplace на RIO Platform ние Ви предлагаме безплатно базовия пакет на Essentials. С него можете лесно да отчитате данните за местоположението и данните за ефективността за Вашите превозни средства. Едва при разширение на обхвата на функциите със услугите Geo и Perform Ви се начисляват допълнителни разходи.

За превозните средства MAN във Вашия парк можете освен това да заявите безплатната услуга MAN ServiceCare, която организира по-лесно и по-ефективно управлението на поддръжката на Вашите превозни средства и координацията на датите за поддръжка във Вашия сервиз.

Разходите винаги под контрол

Разходите винаги под контрол

През RIO Platform имате пълен контрол върху разходите. Благодарение на високата прозрачност на разходите на нашите услуги Вие се възползвате от предимствата на максимална сигурност при планирането. Можете по всяко време да заявите или прекратите индивидуално платени услуги.

Лесно интегриране на съществуващи превозни средства

Лесно интегриране на съществуващи превозни средства

Можете безпроблемно да свързвате Вашите съществуващи превозни средства: Допълнително вграждане на RIO-Box за автомобили с FMS интерфейс (Fleet Management System) също е възможно. Box (TBM3) може да се използва при всички превозни средства, които разполагат с активиран FMS интерфейс.

Смесен автопарк? Никакъв проблем!

Смесен автопарк? Никакъв проблем!

Дори и при смесени автопаркове MAN DigitalServices предлага подходящо решение в областта на телематиката: Една голяма част от нашите дигитални услуги са проектирани за различни превозни средства и предлагат възможността за свързване и с превозни средства на други производители. RIO Platform може да се използва независимо от система и производител и по този начин е максимално пригодена за смесени автопаркове.

Вашето лице за контакт


MAN DigitalServices гореща линия

Работни дни от 08:00 – 17:00 ч.

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Имате въпроси?

Дигитални услуги за Вашия автопарк