Телематични решения за Вашите автобуси: MAN DigitalServices

Телематични решения за Вашите автобуси: MAN DigitalServices

Кратък обзор

 • Ние Ви помагаме да снижите Вашия разход на гориво
  Благодарение на комплексните данни от анализ на записите от движението имате възможност да планирате ефективно маршрутите. Това може да се отрази положително на разхода на гориво и разходите за него.
 • Повишете експлоатационната готовност на автопарка си
  Износването и повредите по превозното средство са лесно видими. При това интелигентното управление на поддръжката допринася за свеждане до минимум на аварии на превозните средства.

Превъзходна ефективност при превоз на пътници

MAN DigitalServices

Дигиталните услуги на MAN DigitalServices помагат на Вашия автобусен парк, независимо дали се касае за градски автобуси, туристически автобуси или електрически автобуси, да стане значително по-ефективен. Намалете разхода и износването на Вашите автобуси и изгответе надеждни графици за движение чрез оптимално планиране на маршрутите за Вашите пътници. Освен това с MAN DigitalServices Вие изпълнявате законовите предписания за пътническите превози по отношение на контрола на времето за шофиране и почивка на Вашите шофьори.

Благодарение на определянето на местоположението в реално време на автобусите от Вашия автопарк можете при задръстване да промените маршрута, за да достигнете навреме крайната цел на пътуването или да спазите графика на пътуване.

Всички пътувания се документират с оглед осигуряване на доказателство, така че Вие сте обезпечени в случай на искане за обезщетение за щета, позоваващо се на закъснения. Воденето на записи за пътуванията служи освен това за по-късни анализи за изготвяне на още по-оптимални графици на движение и съответно пестене на разходи. Допълнителни потенциали за оптимизация предоставя отчитането на разхода: Вашите шофьори се насърчават към спазване на по-икономичен стил на шофиране.

С ефективното управление на поддръжката Вие повишавате и експлоатационната готовност на Вашите превозни средства. Интервалите на поддръжка са видими по всяко време, като по този начин можете своевременно да ги планирате.

Всички автобусни услуги

 • Безплатен базов пакет с най-важните основни функции за администриране на автопарка
 • Надеждна история за шофирането и анализ на употребата на превозните средства
Към регистрация на заявка
 • Автоматично отчитане и запаметяване на данните от тахографите и картите на водачите
 • Лесно архивиране на данните за шофиране и експлоатацията
Към регистрация на заявка
 • История за пътуванията през последните 25 месеца за идентификация на потенциали за оптимизация
 • Надеждно, ефективно планиране на маршрути с много картов материал
Към регистрация на заявка
 • Управление на зареждането за електрическото Ви превозно средство с функция таймер
 • Предварителна подготовка спрямо външните климатични условия
Към регистрация на заявка
 • Проактивно, дигитално управление на поддръжката на Вашия автомобилен парк MAN от MAN
 • Интелигентно групиране на предстоящите часове за поддръжка от Вашия сервизен център на MAN
Към регистрация на заявка
 • Дигитално управление на поддръжката на целия Ви автопарк
 • Индивидуален контрол на автопарка и единични компоненти от превозното средство
 • Останете гъвкави: Вие решавате кои дейности по поддръжката ще извършвате и при кои MAN може да Ви подпомага проактивно
Към регистрация на заявка
 • Съкратен интервал на GPS проследяване за извикване на местоположението на Вашето превозно средство на минутата
 • Предоставя възможност за своевременна намеса в планирането на маршрутите
Към регистрация на заявка
 • Прегледно представяне на времената за управление и почивка
 • Индивидуално и ефективно планиране употребата и маршрута
Към регистрация на заявка

Вашето лице за контакт


MAN DigitalServices гореща линия

Работни дни от 08:00 – 17:00 ч.

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Имате въпроси?

Дигитални услуги за Вашия автопарк