MAN Transport Solutions: Може да разчитате на нас, за да преминте успешно към превозни средства алтернативно задвижване.

Транспортни решения

Накратко

 • Анализ на дейността и разработка на концепция за мобилност
  Ние анализираме Вашата фирма и разработваме индивидуална концепция за мобилност, като отчитаме всички релевантни фактори.
 • Инфраструктура за зареждане и енергоснабдяване
  Планираме с Вас изграждането на инфраструктура за зареждане и разработваме оптималната стратегия за енергоснабдяване за Вашата фирма.
 • Консултация при навлизане в eMobility
  Като Ваш компетентен партньор, ние подпомагаме Вашето навлизане в eMobility и Ви подкрепяме с обучението на Вашите служители.

Вашето успешно прехвърляне към алтернативни задвижвания

От първото електрическо товарно превозно средство до управлението на интегриран комбиниран автопарк - преминаването към алтернативни задвижващи системи поражда много въпроси. 360° консултантски услуги на MAN Transport Solutions Ви дават надеждни отговори.

/
Установяване на пробега

Установяване на пробега

 • Анализ на употребата Ви на превозните средства
 • Симулация на Вашите фирмени процеси и, ако е необходимо, адаптиране на маршрутите на автомобила
 • Записване на необходимия обхват и транспортен капацитет

/
Анализ на мрежата

Анализ на мрежата

 • Определяне на специфични за фирмата и отрасъла фактори, които влияят върху използването на електрически превозни средства (напр. трафик, цикли на придвижване, полезен товар, топография, допълнителни потребители)
 • Създаване на оптималния смесен автопарк за компанията Ви
 • Анализ на възможността за намаляване на CO2

/
Концепции за зареждане

Концепции за зареждане

 • Разработване на индивидуална стратегия за зареждане
 • Симулация и оптимизиране на графици за зареждане
 • Концепции за инфраструктура за зареждане и промени в депото

/
Енергоснабдяване

Енергоснабдяване

 • Анализ на очакваната консумацията на енергия във Вашата фирма
 • Създаване и тестване на концепции за сигурно собствено енергийно снабдяване
 • Управление на енергията, като се вземат предвид потенциалите за оптимизация при закупуване на електричество и експлоатационни изисквания

/
Батерии

Батерии

 • Съвети относно технологиите на батериите и боравенето с тях
 • Демонстрация на възможните устойчиви приложения на втора употреба акумулаторните батерии на превозните средства
 • Информация за управление на жизнения цикъл на батериите

/
Сервиз

Сервиз

 • Съвети за адаптиране на оборудването и процесите в сервиза
 • Предложения за обучение по безопасност и курсове за безопасно боравене с високоволтови системи
 • Подпомагане при определяне на подходящото обучение за Вашите служители по отношение на техниката и шофирането

/
Установяване на пробега

Установяване на пробега

 • Анализ на употребата Ви на превозните средства
 • Симулация на Вашите фирмени процеси и, ако е необходимо, адаптиране на маршрутите на автомобила
 • Записване на необходимия обхват и транспортен капацитет

/
Анализ на мрежата

Анализ на мрежата

 • Определяне на специфични за фирмата и отрасъла фактори, които влияят върху използването на електрически превозни средства (напр. трафик, цикли на придвижване, полезен товар, топография, допълнителни потребители)
 • Създаване на оптималния смесен автопарк за компанията Ви
 • Анализ на възможността за намаляване на CO2

/
Концепции за зареждане

Концепции за зареждане

 • Разработване на индивидуална стратегия за зареждане
 • Симулация и оптимизиране на графици за зареждане
 • Концепции за инфраструктура за зареждане и промени в депото

/
Енергоснабдяване

Енергоснабдяване

 • Анализ на очакваната консумацията на енергия във Вашата фирма
 • Създаване и тестване на концепции за сигурно собствено енергийно снабдяване
 • Управление на енергията, като се вземат предвид потенциалите за оптимизация при закупуване на електричество и експлоатационни изисквания

/
Батерии

Батерии

 • Съвети относно технологиите на батериите и боравенето с тях
 • Демонстрация на възможните устойчиви приложения на втора употреба акумулаторните батерии на превозните средства
 • Информация за управление на жизнения цикъл на батериите

/
Сервиз

Сервиз

 • Съвети за адаптиране на оборудването и процесите в сервиза
 • Предложения за обучение по безопасност и курсове за безопасно боравене с високоволтови системи
 • Подпомагане при определяне на подходящото обучение за Вашите служители по отношение на техниката и шофирането

Вашето успешно прехвърляне към алтернативни задвижвания

Ние управляваме Вашата готова за бъдещето мобилност

Unser MAN Expertenteam unterstützt Sie ganzheitlich und klärt mit Ihnen alle relevanten Fragestellungen bis ins Detail.

Reichweitenplanung für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Преминаването към електрическо задвижване естествено има смисъл само ако обхватът и транспортният капацитет са достатъчни. Много превозни средства не изминават повече от 80 до 120 километра, особено когато се използват в градските райони. Ако средният дневен пробег е в този диапазон, електрическата мобилност е реална възможност. За да бъде категорична възможността за употреба и икономическа ефективност трябва да бъдат взети предвид и други фактори.

Услуги и поддръжка на MAN Transport Solution

За вашата организация преходът към електромобилност е нещо повече от просто подмяна на едно или повече от Вашите превозни средства А представлява Вашето представяне в бъдещето. Но „електрическите“ внасят и редица промени във Вашата компания: От планиране на маршрута през ежедневното зареждане до стила на шофиране и оборудването на сервиза. Затова е важно Вашите служители и сервизът Ви да са добре подготвени за това.

В MAN Academy, предоставяме възможност за обучение на Вашите служители, така че те да бъдат подготвени за всяко предизвикателство свързано с новите Ви превозни средства. Предоставяме информация за възможни опасности и правилното боравене с електрически превозни средства в случай на злополука или дефект. Освен това може да разчитате на нашите експерти да отговорят на всички въпроси свързани с дейностите по електрически превозни средства, отправени към нас от Вашите сервизни специалисти.

MAN Transport Solution енергоснабдяване

Дали можете да постигнете икономии, като преминете към електрическ превозно средство спрямо конвенционално задвижвано превозно средство, до голяма степен зависи от това как ще бъде проектирано Вашето енергоснабдяването. Ние ще проверим за Вас всички възможни средства за оптимизиране на разходите. Това включва например как можете да използвате времето за закупуване на евтина електроенергия и да избегнете пиковете на натоварване с разпределено зареждане. Или как можете да оптимизирате разходите за снабдяване с енергия, като използвате и съхранявате самостоятелно генерирана енергия, напр. за зареждане на батериите на автомобила.

Друг ключов компонент на електромобилността е батерията на автомобила. Нейното състояние и производителност са от решаващо значение за рентабилната работа на електрифицираните автопаркове.

С времето, всяка батерия губи мощност и производителност, което няма как да бъде избегнато. Разбира се фактори като поведение при използване, поддръжка и честота на зареждане оказват значително влияние върху това колко бързо и до каква степен е намалена мощността на батерията. Ето защо оптимизираното управление на батерията е неразделна част от нашите стратегията за навлизането Ви в електромобилността.

Die richtige Ladetechnik für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Оборудвани с правилната технология за зареждане, Вашите бизнес помещения ще бъдат зареждаща база Вашите електрически превозни средства: Зареждането на батериите след края на смяната осигурява пробег до 200 km (според NEFZ) на следващия ден. Например, Вашият MAN eTGM може да управлява допълнителни маршрути в същия ден, ако използвате станция за бързо зареждане по време на обедната почивка. Комбинираният контакт CCS с до 150 kW заряден ток позволява батерията да бъде напълно заредена за максимум два часа.

Основни влияещи фактори

MAN eTGM захранва надстройки като самосвали, охладителни кутии или преси за отпадъци с електрическа енергия директно от батериите на превозното средство. Работата на допълнителните потребители неизбежно води до намаляване на пробега на Вашето електрическо превозно средство. Колко силен е този ефект зависи, както от вида на конструкцията, така и от интензивността на нейното използване. Следователно извършваме подробен анализ на консумацията на енергия на спомагателните консуматори за използване на превозните средства във Вашата организация. Придобитите по този начин знания се добавят директно в изчислението на пробега и оптимизирането на маршрута.

Електрическите товарни превозни средства могат да покажат своите силни страни в пълна степен най-вече в градска среда. Реалните средни скорости при типичен градски трафик са 16-20 км/ч. И ограниченията на скоростта при повечето шофирания са 50-60 км/ч. Концепциите за електрическо задвижване работят енергийно най-ефективно в тези диапазони. Освен това, за разлика от шофирането с двигател с вътрешно горене, трафикът спри/тръгни вече не е в тежест за Вашия енергиен баланс. Напротив: С рекуперацията, MAN eTGM доставя електрическа енергия обратно към батерията при всяко спиране.

Предвидливото шофиране спестява енергия. Това се отнася за всяко превозно средство. Но с електрическо задвижване, добре обученият водач може да постигне значително увеличение на пробега. Плавноъо ускорение и целевото използване на рекуперацията значително намаляват консумацията на енергия.

Теглото на товара и профилът на терена на изминавания маршрут, имат относително малко влияние върху пробега на Вашия електрически камион. Отоплението и високите скорости имат значително по-голямо влияние. Независимо от това добре е да бъде направен подробен анализ на Вашата маршрутна мрежа и необходимостта от зареждане. Тъй като това предоставя важна информация за оптимизиране на шофирането и маршрутите на превозното средство.

Електрическото задвижване произвежда много по-малко отпадъчна топлина от двигателя с вътрешно горене. Заради това MAN eTGM използва изцяло електрическа отоплителна и климатична система. Тя работи толкова ефективно, че консумацията ѝ на енергия почти не влияе на пробега на Вашето електрическо превозно средство.

Бъдещата мобилност в градския трафик

MAN eTGM
MAN eTGM
 • Изцяло електрически с пробег до 190 километра
 • Изключителна ефективност по отношение на енергията и разходите
 • Висока гъвкавост на използване и всеобхватния пакет MAN eMobility
Повече за MAN eTGM
MAN eTGE
MAN eTGE
 • Изцяло електрическо задвижване без вредни емисии
 • Възстановяване на кинетичната енергия
 • Голям транспортен капацитет
 • Идеален за използване в градската дистрибуция
Към MAN eTGE

Искате повече информация? Тук!

Искате консултация? За предпочитане лично: