Options:

  • MATTM Universal Floor Mat
  • 81.62861.0141 Rubber Floor Mat Man Logo Passenger Side NARROW CAB
  • 81.62861.0140 Rubber Floor Mat Man Logo Drivers Side NARROW CAB
  • 81.62861.0139 Rubber Floor Mat Man Logo Passenger Side
  • 81.62861.0138 Rubber Floor Mat Man Logo Drivers Side
  • 81.62860.6124 Floor Mat Carpet NARROW CAB TGM, TGS, TGX
  • 81.62860.6122 Floor Mat Carpet WIDE CAB TGX